بَلَغَ العُلی بِکَمالِه، کَشَفَ الدُّجی بِجَمالِه، حَسُنَت جَمیعُ خِصالِه، صَلّوا عَلَیهِ و آلِه

      
سه شنبه 4 آبان 1400 - 26 October 2021
شناسه خبر: 8407
تاریخ خبر: 1400/5/18
ساعت: 12:02

نخستین توییت دکتر مخبر در جایگاه معاون اول رییس جمهور

r_rsar
اخبار برگزيده