افتتاح 2550 پروژه محرومیت زدایی سازمان بسیج مستضعفین/ آغاز عملیات اجرایی احداث 40 هزار مسکن مددجویی

دکتر محمد مخبر صبح امروز(یکشنبه) همزمان با هفته بسیج با حضور در سازمان بسیج مستعفین، 2550 پروژه محرومیت زدایی را از طریق ویدئوکنفرانس و ارتباط زنده با استانهای مختلف افتتاح کرد و همزمان با این رویداد، عملیات اجرایی احداث 40هزارمسکن مددجویی نیز آغاز شد.

2550 پروژه محرومیت زدایی که امروز با حضور دکتر مخبر و رییس سازمان بسیج مستضعفین و از طریق ویدئوکنفرانس افتتاح شد در زمینه های مختلف نظیر مسکن محرومین، آبرسانی، کشاورزی، برق رسانی، زیرساخت اشتغال، راه، بهداشت و درمان و پروژه های ورزشی و آموزشی بودند.