سرلشکر باقری انتصاب معاون اول رییس جمهوری را تبریک گفت