بازدید دکتر جهانگیری از مجتمع بیوتکنولوژی گیاهی رعنا
دکتر اسحاق جهانگیری در این بازدید که به همراه وزیر جهاد کشاورزی و استانداران تهران و البرز انجام شد، در جریان فعالیت‌ها و دستاوردهای این مجتمع قرار گرفت .
مجتمع رعنا با بیش از 20 سال تجربه تکثیر نهال خرما با کاربرد فناوری کشت بافت، موفق به تکثیر و توزیع حدود 2 میلیون اصله نهال خرما با استفاده از پیشرفته ترین روشهای تکثیر از طریق کشت بافت که احتمال بروز صفات ناخواسته را به حداقل کاهش می دهد، گردیده است.
این مجتمع با استفاده از جدیدترین دستاوردهای حاصل از تحقیقات جهانی در عرصه زیست فناوری تلاش می کند تا بتواند نهال ‌های اصیل و مرغوب تکثیر نماید.
مجتمع بیوتکنولوژی گیاهی رعنا یکی از بزرگترین مراکز تکثیر نهال خرما در جهان می باشد و انتقال فناوری تکثیر نهال گردوی خودریشه زا نیز از دیگر دستاوردهای این مجتمع است.
شایان ذکر است امکان معرفی سریع گونه‌های کمیاب، تولید و دسترسی به نهال عاری از بیماری، امکان نگهداری بلند‌مدت از نمونه های ارزشمند گیاهی و افزایش بهره وری محصولات، از امتیازات و توانمندیهای این مجتمع می باشد.