دکتر جهانگیری از سد کرخه بازدید کرد

دکتر جهانگیری از سد کرخه بازدید کرد

دکتر اسحاق جهانگیری در این بازدید بر ضرورت مدیریت مخزن سد کرخه برای رفع نیازهای آب شرب و به ویژه کشاورزی مردم استان خوزستان در فصل پاییز با توجه به پیش بینی کاهش بارندگی ها در سال جاری تاکید کرد.