ملاقات نوری مالکی با معاون اول رییس جمهوری اسلامی ایران
دکتر اسحاق جهانگیری در این دیدار با قدردانی از نوری مالکی بخاطر تلاش در دوران نخست وزیری در جهت توسعه روابط گفت: همه مسئولین ایران نسبت به شما نگاه مثبتی دارند و بر نقش شما در گسترش مناسبات واقف هستند.
معاون اول رییس جمهور بر لزوم توسعه مناسبات و ارتقاء سطح روابط فیمابین تاکید و اظهار امیدواری کرد عراق بتواند دوران سخت را پشت سر گذاشته و از مشکلات عبور کند.
نوری المالکی معاون رییس جمهور عراق نیز در این ملاقات بر نقش جمهوری اسلامی ایران در حمایت از عراق و انتقال تجربیات در مبارزه با داعش قدردانی کرد و گفت: مشاوره و تجربیات ایران باعث شد عراق از محاصره سخت رها شود.
وی بر اهمیت همکاری کشورهای منطقه تاکید کرد و خواستار گسترش روابط و همکاریهای تهران - بغداد در جهت برقراری هرچه بیشتر ثبات و امنیت در منطقه شد.