بازدید هوایی دکتر جهانگیری از تالاب و منطقه آزاد انزلی
دکتر اسحاق جهانگیری در ادامه سفر یکروزه خود به استان گیلان در بازدید از تالاب انزلی که از طریق بالگرد و به همراه رییس سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد، از آخرین وضعیت این تالاب و شرایط زیست محیطی اطراف آن مطلع شد.
دکتر جهانگیری همچنین از منطقه آزاد انزلی نیز بازدید هوایی کرد و با توضیحات مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در جریان ظرفیت های ترانزیتی و اقتصادی این منطقه قرار گرفت.
معاون اول رییس جمهور قرار است تا ساعتی دیگر در جلسه شورای اداری به همراه مدیران استان به بررسی مشکلات و موانع پیش روی توسعه گیلان بپردازند.