کرونا با اراده و همبستگی ملی مهار شدنی است/ مردم دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی را جدی گرفته اند/ کادرهای درمانی استراحت را بر خود حرام کرده اند/ تولید و توزیع محصولات بهداشتی آغاز شده است/ وضع تسهیلات دولت برای کاهش نگرانی مردم در حوزه کسب و کار

متن رشته پیام های توئیتری دکتر اسحاق جهانگیری در خصوص مقابله با ویروس کرونا به شرح زیر است:

۱- ویروس کرونا با اراده و همبستگی ملی و با اقدامات پیشگیرانه قاطع و عملی مهارشدنی است. خوشبختانه آثار مثبت هر دو از امروز پیداست. مردم دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی، قرنطینه های فردی و کاهش سفرها را جدی گرفته اند، نهادهای مدنی و شبکه های مردمی برای کمک رسانی دست به کار شده اند.
۲- کادرهای درمانی همچنان استراحت را بر خود حرام کرده اند.تولید و توزیع محصولات بهداشتی آغاز شده ودستگاه های امنیتی و قضایی برای مقابله با سودجوییها با قاطعیت ورود پیدا کرده اند.دولت برای کاهش نگرانی مردم در حوزه کسب و کار تسهیلاتی را وضع کرده است.
کرونا را همه با هم مهار می کنیم.