شرایط باید برای حضور و نقش آفرینی زنان در جامعه فراهم شود/ جوانان نخبه ایرانی قادر هستند در سطح بین المللی افتخار‌آفرینی کنند/ نخبگان و دانشگاهیان کشور افق‌های جدیدی پیش روی جامعه بگشایند/می توانیم به مدد سرمایه‌های علمی و نمادین کشور، از شرایط دشوار پیش رو عبور کنیم /بحران سیل جلوه‌های درخشانی از حضور و انسجام مردم، نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف به نمایش گذاشت/ آینده ایران در گرو توسعه علم و فناوری است

شرایط باید برای حضور و نقش آفرینی زنان در جامعه فراهم شود/ جوانان نخبه ایرانی قادر هستند در سطح بین المللی افتخار‌آفرینی کنند/ نخبگان و دانشگاهیان کشور افق‌های جدیدی پیش روی جامعه بگشایند/می توانیم به مدد سرمایه‌های علمی و نمادین کشور، از شرایط دشوار پیش رو عبور کنیم /بحران سیل جلوه‌های درخشانی از حضور و انسجام مردم، نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف به نمایش گذاشت/ آینده ایران در گرو توسعه علم و فناوری است

دكتر اسحاق جهانگيري صبح امروز (دوشنبه) در دومين جشنواره ملي «زن و علم، جايزه دكتر مريم ميرزاخاني» كه در دانشگاه تهران برگزار شد با تبريك ميلاد منجي عالم بشريت اظهار داشت: جهان امروز بيش از هر زمان ديگري منتظر حضور منجي و برقراري عدل و داد در دنيا است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به افتخارآفريني دانشمند جوان ايراني پرفسور مريم ميرزاخاني تصريح كرد: عملكرد شادروان ميرزاخاني موجب شد تا توجه همه انجمن ها، نهادهاي علمي ـ تخصصي و دستگاه هاي اجرايي كشور به موضوع زن و علم جلب شود و به پاس دانش او، روز تولدش بعنوان روز زن و رياضيات در سطح جهان نام گرفت.
وي افزود: دكتر مريم ميرزاخاني افق هاي جديدي را در علم رياضيات ايجاد كرد و توانست در سطح بين المللي سرآمد و منحصر بفرد باشد.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه انتظار مي رود در ايران كه وطن دكتر مريم ميرزاخاني است توجه بيشتري به دستاوردهاي اين دانشمند صورت گيرد، گفت: مسيري كه اين دانشمند در دوران حياتش طي كرد بايد بيش از پيش مورد توجه مجامع علمي و مردم كشور قرار گيرد.
معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد: جوانان نخبه ايراني اين توانمندي و ظرفيت را دارند كه در سطح بين المللي بدرخشند و ايران را در سطح جهان سربلند كنند.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه جامعه قدرشناس ايران هم در دوره عمر كوتاه دكتر مريم ميرزاخاني و هم پس از مرگ ناگهاني و اندوهبار ايشان قدردان اين دانشمند كشور بودند، گفت: دكتر مريم ميرزاخاني همواره اصرار داشت كه فرزندش تابعيت ايراني داشته باشد و دولت نيز به پاس احترام به زنان كشور قانون قديمي تابعيت را كه براساس آن فرزندان فقط مي توانستد از پدر تابعيت دريافت كنند با فرستادن لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي اصلاح كرد و اميدواريم هر چه زودتر اين لايحه تصويب شود.
وي با اشاره به وجود نخبگان و دانشمندان بزرگ ايراني كه در داخل و خارج كشور در مسير سربلندي ايران گام بر مي دارند، خاطر نشان كرد: اين افراد قهرمانان ملي و سرمايه هاي نمادين و علمي كشور هستند و ما بايد با اتكا به همين سرمايه ها،‌ انگيزه ها را در كشور تقويت كرده و ضمن كشف استعدادها، سرمايه اجتماعي را افزايش دهيم.
معاون اول رييس جمهور مسئوليت سنگين استفاده از سرمايه هاي علمي و نمادين كشور را يادآور شد و افزود: مسئولين و نهادهاي علمي مسئوليت دارند و مي توانند تا به مدد سرمايه هاي علمي و نمادين كشور را از شرايط دشوار پيش رو عبور دهند و با تبديل تهديدها به فرصت بتوانند افق هاي جديدي را از دل حوادث تلخ پيش روي كشور بگشايند.
وي ادامه داد: يكي از مهمترين وظايف اين است كه اميد نسل جوان را نسبت به آينده كشور افزايش دهيم و راهكار دست يابي به اين موضوع اين است كه نخبگان، دانشگاهيان و اساتيد كشور افق هاي جديدي پيش روي جامعه بگشايند.
دكتر جهانگيري اضافه كرد: امروز مردم شرايط سختي را تحمل مي كنند و با ظالمانه ترين تحريم ها روبرو هستند و اگر اين فشارها نبود با اتكا به توانمندي علمي و ظرفيت هاي ايجاد شده كشور مي توانست بيش از پيش در مسير شكوفايي، رفاه مردم و پيشرفت كشور قرار گيرد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه به موضوع بارش هاي اخير و سيل نيز اشاره و خاطر نشان كرد: سيل بخش وسيعي از كشور را در بر گرفت و 24 استان كشور متحمل خسارات فراواني شدند. برآورد اوليه خسارات كه به زندگي مردم ، اراضي كشاورزي و راه ها و زيرساخت ها وارد شده نشان مي دهد ميزان اين خسارات تاكنون حدود 40 هزار ميليارد تومان بوده است.
وي اظهار داشت: البته ايران به شدت به اين بارندگي ها نياز داشت چرا كه سال گذشته در همين ايام يكي از دغدغه هاي اصلي دولت تامين آب شرب براي بسياري از شهرها و روستاهاي كشور بود و با اين بارش ها خداوند نعمت فراواني را به ما عنايت كرد.
دكتر جهانگيري افزود: البته در جريان وقوع سيل با وجود همه مشكلات و خسارت ها، جلوه هاي درخشاني نيز از حضور و انسجام مردم، نهادها و دستگاه هاي مختلف به نمايش درآمد و بار ديگر نشان داد كه ملت ايران فرصت ها و ظرفيت هايي در درون خود دارد كه مي توان براي پيشرفت كشور از آن استفاده كرد.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه از دل هر سختي مي توان فرصت هايي براي پيشرفت استخراج كرد، خاطر نشان كرد: وظيفه نخبگان و دانشگاهيان كشور اين است كه فرصت ها را شناسايي و در مسير قاعده مند در جهت توسعه كشور قرار دهند.
وي با تاكيد بر اينكه به شدت به يك زبان و فهم مشترك از مسائل نيازمند هستيم، گفت: ما براي عبور از مسائل و مشكلات به واژه گاني نظير اميد، تاب آوري، همبستگي، تحرك و تفاهم نياز داريم و وقت آن است كه جامعه علمي و نخبگان كشور همه ظرفيت ها را به صحنه بياورند زيرا كارآمدي جمهوري اسلامي ايران جز از طريق به صحنه آوردن تمام سرمايه هاي كشور افزايش پيدا نخواهد كرد.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه آينده ايران در گرو توسعه علم و فناوري است و نهضت توليد علم و فناوري كه در كشور به راه افتاده سرمايه بزرگي براي آينده كشور محسوب مي شود، تصريح كرد: توسعه علمي فقط منحصر به رشد علمي نمي شود بلكه اگر توسعه علمي در كشور رخ دهد شاهد توسعه و پيشرفت در همه ابعاد و زمينه هاي مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي خواهيم بود.
معاون اول رييس جمهور از همه دستگاه هاي اجرايي خواست زمينه را براي استفاده از ظرفيت هاي مراكز علمي كشور در جهت توسعه فراهم كنند و گفت: اگر به ظرفيت هاي علمي كشور كم توجهي شود و يا توجه نشود اين جفا در حق كشور خواهد بود.
وي در بخش پاياني سخنان خود با تاكيد بر اينكه اگر فرصت رقابت وجود داشته باشد و ميدان براي حضور زنان فراهم گردد، زنان جايگاه خود را به دست خواهند آورد، گفت: براساس گزارش هاي ارائه شده 47 درصد پذيرفته شدگان دانشگاه دختر و بيش از 27 درصد اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها را زنان تشكيل مي دهند و در مواردي هم كه زنان موفق نشده اند به جايگاه اصلي خود دست پيدا كنند، يا تصميم گيري مديريتي دخيل بوده و يا فرصت رقابت براي آنان مهيا نبوده است.
وي افزود: دولت نيز در همين راستا در يكي از جلسات شوراي عالي اداري تصويب كرد كه طي برنامه ششم توسعه كشور بايد 30 درصد از جايگاه هاي مديريت اجرايي كشور در اختيار زنان قرار گيرد.
در اين مراسم دكتر ابتكار معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده نيز مريم ميرزاخاني را شخصيتي جهاني و بين المللي توصيف كرد و گفت: دكتر ميرزاخاني توانست جايگاه ممتاز علمي دختران و پسران ايراني را به نمايش بگذارد و به پاس دانش و خدمات او روز تولدش را بعنوان روز جهاني زنان در رياضيات نام گذاري كردند.
در اين مراسم با حضور معاون اول رييس جمهور از برگزيدگان اين جشنواره در رشته هاي مختلف قدرداني شد.

شرایط باید برای حضور و نقش آفرینی زنان در جامعه فراهم شود/ جوانان نخبه ایرانی قادر هستند در سطح بین المللی افتخار‌آفرینی کنند/ نخبگان و دانشگاهیان کشور افق‌های جدیدی پیش روی جامعه بگشایند/می توانیم به مدد سرمایه‌های علمی و نمادین کشور، از شرایط دشوار پیش رو عبور کنیم /بحران سیل جلوه‌های درخشانی از حضور و انسجام مردم، نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف به نمایش گذاشت/ آینده ایران در گرو توسعه علم و فناوری است