توسعه پايدار زماني محقق مي شود كه توسعه علمي در اولويت برنامه ها باشد/ توسعه علم و فناوري در ايران هيچگاه غيراخلاقي، تجاوزطلبانه و مخرب نبوده و نخواهد بود/ ايران دست خود را به سوي همه مراكز علمي جهان براي همكاري دراز مي كند

توسعه پايدار زماني محقق مي شود كه توسعه علمي در اولويت برنامه ها باشد/ توسعه علم و فناوري در ايران هيچگاه غيراخلاقي، تجاوزطلبانه و مخرب نبوده و نخواهد بود/ ايران دست خود را به سوي همه مراكز علمي جهان براي همكاري دراز مي كنددكتر اسحاق جهانگيري صبح امروز (شنبه) در سومين جشنواره و كنگره ملي و بين المللي علوم و فناوري هاي سلول هاي بنيادي و پزشكي بازساختي اظهار داشت: در سالهاي گذشته زماني كه در دولت ستادهايي براي راه اندازي فعاليت هاي مرتبط با فناوري جديد ايجاد مي شد، تعداد محققين و دانشمندان در اين رشته ها اندك بود اما امروز به دستاوردهاي بزرگي در اين زمينه ها رسيده ايم و تعداد دانشگاه هاي كشور، محققين، اساتيد و دانشجويان در سراسر كشور در رشته هاي مرتبط با فناوري هاي نوين افزايش چشمگيري داشته است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به پيشرفت هاي ايران در رشته هاي مختلف علمي و فناوري هاي نوين خاطر نشان كرد: خوشبختانه محققين و دانشمنداني از خارج از كشور نيز امروز علاقمند به همكاري با ايران هستند و گسترش فعاليت هاي ايران در زمينه فناوري هاي نوين باعث شده كه كشور در برخي از رشته ها از نظر تعداد محصول، تعداد مقالات علمي و صادرات محصولات نانو، بايو و دارويي از جايگاه خوبي در سطح بين الملل برخوردار باشد.
وي ادامه داد: ايران در رشته سلول هاي بنيادي نيز در سالهاي اخير از رشد و پيشرفت خوبي برخوردار بوده است و در بازديدي كه از نمايشگاه اين كنگره داشتم، دستاوردهاي حاصل شده بيانگر آن است كه ايران گامهاي بلندي در بخش سلول هاي بنيادي برداشته است.
دكتر جهانگيري با قدرداني از برگزار كنندگان و دست اندركاران برپايي اين كنگره علمي مهم تصريح كرد: اين گونه گردهمايي ها نقش موثري در تبادل اطلاعات در سطح ملي و بين المللي دارد و مي تواند به توسعه علم و فناوري هاي نوين شتاب بيشتري بخشد.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه براي تقويت و تكميل كار محققين و دانشمندان كشور بايد كاري كنيم كه تحرك بيشتري در توسعه علم و فناوري ايجاد شود،‌افزود: بايد اهميت موضوع فناوري هاي نوين را در سطح جامعه در مقياس بزرگتري بازگو كنيم كه البته اين موضوع به سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي كشور مرتبط است و آنچه تعيين كننده است اين است كه بتوانيم در اين گونه جشنواره ها به اين موضوع توجه كنيم كه عناصر مساعد و نامساعد، موانع پيش رو و عوامل پيشرفت و شكوفايي فناوري هاي نوين را به طور دقيق شناسايي و با مسئولين سياست گذار كشور در ميان بگذاريم تا اين موانع برطرف شود.
وي گفت: مهمترين عامل كه بتوانيم جايگاه علمي ايران را در فضاي پررقابت دنياحفظ كنيم اين است كه توسعه علمي را در رأس همه امور و در دستور كار قرار دهيم و اين يعني از ظرفيت هاي متكي به دانش، علم و رهيافت هاي علمي كه در سطح داخلي و بين المللي به آنها دسترسي پيدا مي كنيم، حفاظت كنيم وآن را در خدمت توسعه كشور قرار دهيم.
دكتر جهانگيري خاطر نشان كرد: چه در شرايط عادي و چه در شرايط امروز كه آمريكائيها با وضع تحريم هاي ظالمانه عليه ايران تلاش مي كنند تا مسير توسعه را به روي ايران ببنديد و مانع از دستيابي دانشمندان كشور به ابزارها و تجهيزات پيشرفته براي توسعه علم و فناوري شوند، بايد تهديد ها را به فرصت تبديل كنيم و اجازه ندهيم كه موانع پيش رو مانع از توسعه علم و فناوري هاي نوين در كشور شود.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه ايران از ظرفيت نيروي انساني تحصيلكرده كم نظيري برخوردار است، اظهار داشت: اين نيروها سرمايه هايي كم نظير هستند كه مي توانند با استفاده از خلاقيت خود بسياري از نيازهاي كشور كه دسترسي ما به واسطه تحريم ها به آنها دشوار شده را تامين كنند.
وي با بيان اينكه فرصت هاي جديد علمي كه در كشور ايجاد مي شود متكي به علوم دانش بنيان است، گفت: در تمامي علوم مختلف نظير علوم پزشكي، علوم پايه و علوم انساني مي توانيم با دانش بنيان كردن امور، راه هاي زيادي را به روي كشور باز كنيم و براي تحقق اين امر بايد نهادهاي مروج دانش در كشور ايجاد شود تا ايده هاي دانشمندان و محققين كشور با سرمايه گذاران مرتبط شود و سرمايه گذاران بدانند در چه رشته ها و زمينه هايي امكان و فرصت سرمايه گذاري براي آنها وجود دارد.
دكتر جهانگيري اظهار داشت: سوق دادن سياست گذاري ها و سرمايه گذاري ها در كشور در شرايط كنوني كه با تحريم روبرو هستيم بايد جزو اولويت هاي نخست و در دستور كار دولت باشد و اين دولت به طور جدي، اصولي و علمي به اين باور رسيده است كه بايد با تحرك بخشي به آموزش، پژوهش و تحقيقات بتواند توسعه علم و فناوري را به يك موضوع مهم و جدي در كشور تبديل كند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري بر توسعه علم و فناوري تصريح كرد: خوشبختانه امروز در بالاترين سطح مديريتي كشور موضوع توسعه علم و فناوري پيگيري مي شود و اين امر باعث شده كه در كنار دانشگاه هاي كشور مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري ايجاد شده و در اين مراكز، امور دانش بنيان و توسعه فناوري هاي نوين دنبال مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه ايران در توسعه علم و فناوري به چند اصل جدي پايبند است، گفت: يكي از اين اصول اين است كه توسعه علم و فناوري بايد صلح آميز و انساني باشد و ايران هيچگاه به دنبال توسعه علوم غيراخلاقي، تجاوز طلبانه و مخرب نبوده و نخواهد بود.
دكتر جهانگيري افزود: در موضوع پرونده هسته اي نيز كه به ناحق اتهاماتي را متوجه جمهوري اسلامي ايران كردند، سازمان هاي بين المللي ذيربط مثل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش هاي متعدد خود اعلام كرده است كه فعاليت هسته اي ايران در چارچوب مقررات بين المللي بوده و به هيچ وجه به دنبال سلاح هسته اي نبوده است.
معاون اول رييس جمهور با يادآوري اينكه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور ساز و كارهايي را پيش بيني كرده اند تا بتوانيم از ظرفيت هاي نهادهاي علمي بين المللي در كشور استفاده كنيم، تصريح كرد: دولت ايران دست خود را در زمينه توسعه علم و فناوري به سوي همه مراكز علمي جهان دراز مي كند و از همكاري آنها در ايران استقبال مي كند.
وي ادامه داد: از دانشمندان، محققين و صاحب نظران ايراني در سراسر دنيا نيز درخواست مي كنيم بخاطر كشورشان با دانشمندان و محققين داخل ايران همكاري خود را افزايش دهند و دولت نيز در اين زمينه سعي كرده است كه بسياري از موانع را برطرف كند.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه دولت خود را مكلف مي داند كه همه موانع پيش روي توسعه علم و فناوري را از ميان بردارد،‌افزود: علاوه بر تلاش ها و سياست گذاري هاي دولت، همه دستگاه هاي اجرايي، قضايي و امنيتي نيز بايد در تحقق سياست توسعه علم و فناوري با دانشمندان و محققين همكاري داشته باشند و براي رفع موانع حقوقي تلاش كنند.
معاون اول رييس جمهور از محققين، دانشمندان، اساتيد و دانشجويان خواست تا در اين گونه كنگره هاي علمي علاوه بر همفكري در جهت توسعه علم وفناوري، به شناسايي موانع و نيز عوامل تقويت كننده بپردازند و اين موضوعات را به دولت انتقال دهند تا دولت نسبت به رفع موانع و تقويت عوامل پيش برنده كمك كند.
در اين مراسم معاون علمي و فناوري رييس جمهور نيز گزارشي از دستاوردهاي دولت در حوزه فناوري هاي نوين، علوم دانش بنيان و سلول هاي بنيادي ارائه كرد و گفت: در بخش سلول هاي بنيادي موفق شده ايم از بسياري از كشورهاي موفق در اين زمينه سبقت بگيريم و تلاش هاي محققين و دانشمندان كشور در اين زمينه به توسعه علمي رشته سلول هاي بنيادي كمك خواهد كرد.

همچنين در حاشيه مراسم اختتاميه سومين جشنواره ملي و كنگره بين المللي سلول هاي بنيادي با حضور معاون اول رييس جمهور از آخرين دستاوردهاي سلول هاي بنيادي و تجهيزات پزشكي از جمله داروي پاي سلولي براي درمان آرتروز زانو، ميكروكيت هاي كاشت سلول، ميكروسكوپ ليزري كانفوكال و ميكروسكوپ هاي ليزري لايه نوري رونمايي شد.