معاون اول رييس جمهور به استان همدان سفر مي‌کند
دکتر اسحاق جهانگيري در اين سفر قرار است طرح کنسانتره سنگ آهن صبانور واقع در شهرستان اسدآباد و شرکت بافتسان با توليد سالانه 18 هزار تن منسوج نبافته لمينت شده را در شهرستان ملاير افتتاح نمايد.
کارخانه توليد فروسيليس غرب پارس در شهرک صنعتي جوکار از ديگر پروژه‌هاي شهرستان ملاير است که به دست دکتر جهانگيري مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.
دکتر جهانگيري همچنين در اين سفر با حضور در روستاي سيمين‌ابرو از توابع بخش مرکزي شهرستان همدان، يك پروژه نمونه بهسازي و نوسازي مسکن روستايي را افتتاح خواهد کرد.
جلسه شوراي اداري استان همدان نيز با حضور معاون اول رييس جمهور تشکيل و راهکارهاي رفع کاستي‌ها و مشکلات پيش روي توسعه استان مورد بررسي قرار خواهد گرفت.