عزم جمعي و وفاق ملي زمينه ساز حل مشكلات كشور است/ تا هماهنگي، همسويي و اراده اي واحد در كشور شكل نگيرد مشكلات باقي خواهند ماند/ مسئله كمبود آب اصلي ترين محدوديت كشور براي توسعه است/ ايران ظرفيت و توانايي هاي فراواني براي غلبه بر مشكلات دارد/ براي توسعه استان هاي شرقي كشور بخصوص استان خراسان رضوي راهكارهاي بلند مدت 25 ساله لازم است

عزم جمعي و وفاق ملي زمينه ساز حل مشكلات كشور است/ تا هماهنگي، همسويي و اراده اي واحد در كشور شكل نگيرد مشكلات باقي خواهند ماند/ مسئله كمبود آب اصلي ترين محدوديت كشور براي توسعه است/ ايران ظرفيت و توانايي هاي فراواني براي غلبه بر مشكلات دارد/ براي توسعه استان هاي شرقي كشور بخصوص استان خراسان رضوي راهكارهاي بلند مدت 25 ساله لازم استدكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد بر اينكه امروز بيش از آنكه به دنبال راهكارهاي فني جديد براي حل مشكلات كشور باشيم بايد تلاش كنيم تا هماهنگي، همسويي و اراده اي واحد در كشور براي حل مسائل اصلي ايجاد شود و تا اين اراده واحد و همسويي شكل نگيرد مشكلات همچنان باقي خواهند ماند.
معاون اول رييس جمهور افزود: امروز راهكارهاي فني براي حل مسائل و مشكلات اصلي كشور راهكارهايي مشخص است و آنچه مي تواند زمينه حل چالش هاي اصلي كشور را فراهم كند عزم جمعي و وفاق ملي است ضمن آنكه ايران ظرفيت و توانايي هاي فراواني براي غلبه بر مشكلات دارد.
وي با اشاره به وظايف دولت و مجلس شوراي اسلامي و اينكه كارهاي اصلي كشور نيازمند هماهنگي اين دو قوه است،‌خاطر نشان كرد: هر چه رابطه قواي سه گانه و بخصوص دولت و مجلس بهتر باشد روند انجام امور اجرايي كشور تسهيل شده و زمينه حل مسائل مهياتر مي‌گردد.
معاون اول رييس جمهور همچنين به ضرورت تمركز زدايي از نظام مديريتي كشور اشاره كرد و افزود: براي اداره كشور بزرگي مثل ايران اصلاحات جدي در نحوه اداره و مديريت كشور لازم است و موضوع واگذاري اختيارات به مديران مناطق بايد مورد توجه باشد.
دكتر جهانگيري در ادامه مسئله كمبود آب را از اصلي ترين محدوديت هاي كشور در مسير توسعه برشمرد و با اشاره به اظهارات نمايندگان مردم استان خراسان رضوي مبني بر مشكلات كمبود آب در اين استان خاطر نشان كرد: متاسفانه امروز مسئله محدوديت منابع آب تقريباً مشكل همه استان ها و مناطق كشور است و بايد به دنبال راهكارهايي نظير انتقال آب از دريا و اجراي طرح هايي در راستاي افزايش بهره وري از منابع آب باشيم.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به برخي سرمايه گذاري هاي انجام شده از سوي بخش خصوصي در استان هاي كرمان و يزد براي انتقال آب از خليج فارس در بخش معادن در اين دو استان، تصريح كرد: بايد بپذيريم كه مسئله كمبود آب مي تواند آينده ايران را به خطر بيندازد و در برخي استان ها راهي جز انتقال آب از دريا وجود ندارد.
وي با اشاره به اينكه كلان شهر مشهد بيش از 3.5 ميليون نفر جمعيت دارد و سالانه پذيراي حدود 30 ميليون نفر زائر است، تامين آب شرب در اين كلان شهر را موضوعي پراهميت ارزيابي كرد و اظهار داشت: بايد براي مسائل اصلي استان هاي شرق كشور و بخصوص استان خراسان رضوي تدابير جدي بينديشيم و براي توسعه اين استان ها راهكارهاي بلند مدت 25 ساله تهيه و عملياتي شود.
دكتر جهانگيري افزود: دولت پروژه برقي كردن قطار تهران ـ مشهد را با جديت دنبال كرده و تسهيلات مالي اين پروژه از طريق فاينانس تامين شده و بزودي وارد فاز اجرا خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور از استاندار خراسان رضوي و معاون هماهنگي و نظارت خود خواست مطالب مطرح شده از سوي نمايندگان مردم استان خراسان رضوي در مجلس شوراي اسلامي را در جلسه اي مورد بررسي قرار دهند و براي حل اين مسائل راهكارهاي لازم را تهيه و در صورت نياز موضوعات را به دولت منتقل نمايند تا تصميمات لازم براي حل اين مشكلات اتخاذ شود.
در اين جلسه كه معاون رييس جمهور در امور مجلس نيز حضور داشت، استاندار خراسان رضوي و نمايندگان مردم اين استان در مجلس شوراي اسلامي هر كدام ضمن ارائه گزارشي از سيماي استان، مسائل حوزه هاي انتخابيه خود را مطرح و پيشنهاداتي در جهت رفع دغدغه ها و چالش‌هاي استان بيان كردند.

شناسه خبرنگار: 1050