ايجاد فرصت هاي شغلي از اصلي ترين اولويت هاي كاري كشور است/ همه مكلف هستيم تا گره ها را از زندگي مردم باز كنيم

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه ايجاد فرصت هاي شغلي را از اصلي ترين اولويت هاي كاري كشور برشمرد و با بيان اينكه تثبيت شغل يكي از برنامه هاي جدي دولت است بر ضرورت اشتغال زايي در كنار صيانت از مشاغل موجود تاكيد كرد.
معاون اول رييس جمهور ضمن تاكيد بر ضرورت سرعت و دقت در پرداخت تسهيلات طرح اشتغال زايي روستايي،‌اظهار داشت: روند اجراي اين طرح بايد با سرعت بيشتري انجام شود و همه مكلف هستيم تا گره ها را از زندگي مردم باز كنيم البته بايد دقت داشته باشيم كه دقت كار نبايد فداي سرعت شود و اين تسهيلات در اختيار عده اي رانت جو قرار گيرد.
وي با بيان اينكه سرعت فعلي در پرداخت اين تسهيلات قابل قبول نيست از وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خواست تا هفته آينده جلسه اي در اين خصوص برگزار و موانع موجود را برطرف كنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اين جلسه گزارشي از تعداد واحدهاي توليدي فعال در كشور ارائه كرد و گفت: برخي از اين واحدها با شرايط نامطلوب مواجه بودند كه تعداد آنها مشخص شد و تلاش شد تا مشكلات بسياري از اين واحدها برطرف شود و برخي نيز با مشكل منابع مالي و تأمين سرمايه در گردش روبرو هستند.
دكتر شريعتمداري همچنين با اشاره به اينكه برخي از واحدهاي توليدي با ظرفيت 50 درصد مشغول فعاليت هستند، افزود: در 12 ماه سال گذشته 5831 پروانه بهره برداري جديد صادر شده كه منجر به ايجاد 102 هزار و 994 فرصت شغلي شده است.
وي افزود: رشد 7 درصدي مصرف برق صنعتي نشان دهنده اين است كه رونق به بخش صنعت كشور بازگشته است.
معاون وزير جهاد كشاورزي هم در اين نشست گزارشي از عملكرد بخش كشاورزي در حوزه اشتغال ارائه كرد و به تشريح پيشنهاداتي براي تسريع در اجرايي شدن برنامه اي اشتغال اين وزارتخانه پرداخت.
در اين جلسه كه وزراي تعاون، كار و رفاه اجتماعي،‌ راه و شهرسازي، علوم، تحقيقات و فناوري، دادگستري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فناوري اطلاعات،‌ رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، رييس سازمان ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي و گردشگري، رييس كميته امداد امام خميني(ره) و رييس سازمان تامين اجتماعي نيز حضور داشتند، دبير شوراي عالي اشتغال ضمن تشريح تحولات بازار كار در سال 96 گزارشي از وضعيت اشتغال كشور و وضعيت برنامه و بودجه اشتغال براي سال 97 ارائه كرد.
وي همچنين با بيان اينكه آمارها نشان مي دهد كه در بخش بيكاران حدود 41 درصد افراد تحصيلكرده هستند، گفت: آمارها همچنين بيانگر اين هستند كه تعداد زيادي از شاغلين فاقد تحصيلات دانشگاهي هستند از اين رو برنامه هاي اشتغال زايي بيشتر متمركز بر فارغ التحصيلان بيكار است.
دبير شوراي عالي اشتغال همچنين از تدوين سه برنامه براي صيانت از اشتغال موجود در كشور خبر داد و گفت: براي تثبيت شغل و جلوگيري از ريزش نيروهاي شاغل سه برنامه پيشنهاد شده كه پس از تأييد در دستور كار قرار خواهد گرفت.