افتتاح طرح آبياري تحت فشار اراضي روستاي بادامك شهريار

افتتاح طرح آبياري تحت فشار اراضي روستاي بادامك شهرياردكتر اسحاق جهانگيري صبح امروز (سه شنبه) با حضور در شهرستان شهريار، ضمن افتتاح طرح آبياري تحت فشار اراضي واقع در روستاي بادامك به همراه وزير جهاد كشاورزي و استاندار تهران از اين طرح بازديد و در جريان ميزان سرمايه گذاري و اثرات اجراي آن قرار گرفت.
مساحت اجراي طرح آبياري تحت فشار اراضي روستاي بادامك 205 هكتار و نوع آبياري در اين طرح باراني كلاسيك ثابت و سنتر پيوت و لينير است كه ميزان سرمايه گذاري در اين طرح 17.8 ميليارد ريال بوده كه 7.5 ميليارد ريال آن توسط كشاورزان و مابقي كمك بلاعوض دولت بوده است.
صرفه جويي در مصرف آب، ارتقاء بهره وري، افزايش ميزان توليد و كاهش هزينه آبياري از جمله اثرات اجراي اين طرح است.