دانشگاه بايد از دانشگاه امنيتي به دانشگاه امن تبديل شود/دانشگاه كانون اصلي توسعه علمي كشور است/ جهت گيري پايان نامه هاي دانشگاهي بايد به سمت ايده هاي بازارگرا و حل ابرچالش هاي كشور هدايت شود/براي اشتغال زايي بايد به الزامات مختلف آن تن دهيم
دانشگاه بايد از دانشگاه امنيتي به دانشگاه امن تبديل شود/دانشگاه كانون اصلي توسعه علمي كشور است/ جهت گيري پايان نامه هاي دانشگاهي بايد به سمت ايده هاي بازارگرا و حل ابرچالش هاي كشور هدايت شود/براي اشتغال زايي بايد به الزامات مختلف آن تن دهيمدكتر اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز (سه شنبه) در چهارمين جشنواره آموزش دانشگاه تهران، اظهار داشت: دانشگاه نهادي است كه اگر مسائل آن به خوبي حل و فصل شود و بتواند نقش واقعي خود را ايفا كند، قادر خواهد بود در كمك به حل مشكلات و دغدغه هاي اصلي كشور نقش آفرين باشد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به تلاش هاي دولت يازدهم در جهت توسعه ي علم و فناوري خاطر نشان كرد: دولت تدبير و اميد تلاش كرد سياست هاي دقيقي براي توسعه ي علم و فناوري وضع و مديران مجربي را براي اجراي اين سياستها تعيين كند.
دكتر جهانگيري افزود: در دولت يازدهم تلاش شد كه حلقه ي علم و فناوري و تجارت مورد توجه قرار گيرد چرا كه اگر اين حلقه بصورت كامل تكميل نشود و علم و فناوري به ثروت و تجارت تبديل نگردد، علم و دانش محدود به كتابخانه ها و مراكز آموزشي خواهد شد.
وي اضافه كرد: بايد پيوندي پويا ميان مراكز علمي كشور و مراكز مصرف جامعه بوجود آوريم و تلاش كنيم كه علم در جامعه عمومي شود.
معاون اول رييس جمهور همچنين با يادآوري تلاش هاي دولت تدبير و اميد براي روزآمد كردن مسائل آموزشي و پژوهشي كشور، تصريح كرد: دولت يازدهم تلاش كرد در مسائل دانشگاهي و آموزش عالي كشور تمركز زدايي شود.
دكتر جهانگيري در ادامه با تاكيد بر اينكه دانشگاه نهادي است كه مي تواند از هر نظر مستقل باشد، افزود: وزارت علوم و فناوري و دولت بايد براي استقلال دانشگاه از جهات گوناگون گام هاي بلندي بردارند و موضوع هيأت امنا كه در دولت اصلاحات مطرح شد نيز با اين انگيزه بود كه دانشگاه از استقلال برخوردار باشد و بتواند تصميم گيري كند.
وي با بيان اينكه منابع مالي همواره با محدوديت مواجه هستند و نبايد تصور كنيم كه مي توانيم به منابع نامحدود دسترسي داشته باشيم، گفت: تامين منابع مورد نياز براي فعاليت هاي علمي و پژوهشي دانشگاه ها از سياست هاي دولت تدبير و اميد بوده است كه بخشي از اين سياست ها اجرايي شده و بخشي ديگر با موانعي روبرو بوده است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به برخي محدوديت هاي پيش روي دولت تدبير و اميد در حوزه ي دانشگاه ها اظهار داشت: دولت يازدهم چند نفر را بعنوان وزير علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي معرفي كرد اما متاسفانه موفق به كسب رأي نشد.
دكتر جهانگيري اضافه كرد: دكتر فرجي داناي عزيز مقطع كوتاهي بعنوان وزير علوم فعاليت كرد و دوره ي كوتاهي را موفق به خدمت رساني شد و دكتر نيلي رييس پرتحرك و خوش فكر دانشگاه تهران نيز بعنوان وزير علوم، تحقيقات و فناوري به مجلس شوراي اسلامي معرفي شد كه متاسفانه موفق به كسب رأي لازم نشد و به اين ترتيب بود كه متوجه شديم در اين بخش راه بسيار سخت و دشواري پيش روي دولت قرار دارد.
وي افزود: يكي از برنامه هايي كه بايد بصورت جدي مورد توجه دولت دوازدهم باشد توجه ويژه به دانشگاه ها است و برنامه ريزي ها بايد به گونه اي باشد كه دانشگاه به نهاد اصلي توليد علم‌، انديشه، نظريه پردازي، پرسش گري،‌ آينده پژوهي و حل مسائل تبديل شود.
دكتر جهانگيري افزود: لازمه ي تحقق اين برنامه ها اين است كه در مجموعه ي نظام توافق شود كه دانشگاه از يك مكان منفعل به مكاني فعال تبديل شود.
معاون اول رييس جمهور افزود: دانشگاه بايد از دانشگاه امنيتي به دانشگاه امن و از دانشگاه نگران و مأيوس به دانشگاه برخوردار از آزادي هاي علمي و فرهنگي و اميدوار به آينده تبديل شود چرا كه چنين دانشگاهي است كه مي تواند نسبت به مسائل مبرم و حياتي كشور نقش آفرين باشد.
وي با تاكيد بر اينكه امروز يكي از اصلي ترين مسائل كشور كه بعنوان ابرچالش مطرح است، موضوع بيكاري است و من معتقد هستم كه براي حل مسئله ي بيكاري با همه عظمتي كه دارد مي توانيم راهكار پيدا كنيم.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه با شعار و حرف زدن نمي توان اشتغال ايجاد كرد، خاطر نشان كرد: اقتصاد ايران هم رشد 12 درصدي و هم رشد منفي 7 درصد، هم تورم 50 درصدي و هم تورم 6 درصد را تجربه كرده است و از سوي ديگر در بهترين دوران ايجاد اشتغال، سالانه 600 تا 700 فرصت شغلي ايجاد شده اما در سالهاي پيش از اين دولت در بهترين دوران درآمدي كشور، ميزان ايجاد اشتغال جديد برابر با صفر بوده است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه امروز متولدين دهه ي 60 به سن كار و فعاليت رسيده اند و متقاضي كار و اشتغال هستند، افزود: اگر مديريت كشور خوب باشد و بتواند همانند بهترين دوران اشتغال زايي سالانه 600 تا 700 فرصت شغلي ايجاد كند اين يعني هر سال حدود 600 هزار نفر به بيكاران اضافه مي شود و ما بايد راهي پيدا كنيم كه بتوانيم بيش از 700 هزار شغل در سال ايجاد كنيم.
وي با اشاره به ظرفيت هاي فراوان كشور و امكان اشتغال زايي بالا تصريح كرد: براي اينكه بتوانيم به اهداف مورد نظر در اشتغال زايي دست پيدا كنيم نيازمند الزاماتي هستيم كه بايد محقق شوند.
دكتر جهانگيري افزود: در كشور ما همواره هدف هاي خوب مورد توجه قرار مي گيرد و همه علاقمند هستند كه اين اهداف محقق شود اما بايد توجه داشته باشيم كه بدون تحقق الزامات مورد نياز نمي توانيم به اهداف مورد نظر دست پيدا كنيم.
معاون اول رييس جمهور يكي از الزامات اشتغال زايي در كشور را عدم ايجاد تنش در تعامل بين المللي دانست و گفت: امنيت سرمايه گذاري نيز بايد در حد عالي در كشور وجود داشته باشد و بايد به اين گونه الزامات تن دهيم چرا كه در غير اينصورت به اهداف مطلوب نخواهيم رسيد.
وي در ادامه با اشاره به اقداماتي كه در حوزه ي توسعه ي علوم دانش بنيان صورت گرفته، گفت: امروز مراكز و پارك هاي علم و فناوري، كريدورهاي علم و فناوري و مراكز رشد فعال شده اند و دانشجويان مي توانند با ارائه ايده هاي خود جهشي جديد در اشتغال زايي كشور ايجاد كنند.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه بايد به دنبال توسعه ي پارك ها و مراكز علم و فناوري و ايجاد شهرهاي دانش در مجاورت دانشگاه ها باشيم، خاطر نشان كرد: بايد جهت گيري پايان نامه هاي دانشجويي به سمت ايده هاي بازار گرا و حل مشكلات كشور حركت كند و اساتيد دانشگاه ها نيز بايد تلاش كنند موضوع پايان نامه ها را به سمت حل ابرچالش هاي كشور هدايت نمايند.
در اين مراسم رييس دانشگاه تهران هم در سخناني گزارشي از وضعيت دانشگاه و برنامه هاي آتي ارائه كرد و به بيان توضيحاتي در خصوص طرح هاي در دست اقدام اين دانشگاه پرداخت.
در اين مراسم همچنين از 49 نفر از اساتيد برگزيده ي دانشگاه تهران با حضور معاون اول رييس جمهور قدرداني و از طرح شهر دانش، سومين برنامه ي راهبردي دانشگاه تهران و نظام نامه ي كد اخلاقي دانشگاه رونمايي شد.دانشگاه بايد از دانشگاه امنيتي به دانشگاه امن تبديل شود/دانشگاه كانون اصلي توسعه علمي كشور است/ جهت گيري پايان نامه هاي دانشگاهي بايد به سمت ايده هاي بازارگرا و حل ابرچالش هاي كشور هدايت شود/براي اشتغال زايي بايد به الزامات مختلف آن تن دهيم
گفتني است معاون اول رييس جمهور پيش از حضور در اين مراسم به همراه وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رييس دانشگاه تهران از نمايشگاه يافته ها و دستاوردهاي برگزيده ي پژوهش و فناوري دانشگاه تهران بازديد كرد.