بازديد معاون اول رييس جمهور از قطعه دوم محور پاتاوه به دهدشت
بازديد معاون اول رييس جمهور از قطعه دوم محور پاتاوه به دهدشتدكتر اسحاق جهانگيري صبح امروز (شنبه) در جريان سفر به استان كهگيلويه و بويراحمد، پس از حضور در قطعه دوم محور پاتاوه به دهدشت، با توضيحات استاندار و مدير اجرايي اين پروژه از جزئيات فني پروژه، اعتبار هزينه شده و برنامه زمانبندي براي تكميل اين طرح مطلع شد.
محور پاتاوه به دهدشت 140 كيلومتر است كه براساس گزارش مديران اجرايي اين پروژه، تا كنون 90 كيلومتر از اين مسير به اتمام رسيده و براي 50 كيلومتر باقيمانده دو پيمانكار در حال عمليات اجرايي هستند.
اين محور داراي 9 كيلومتر تونل و 14 دستگاه پل به طول 1400 متر است و تاكنون 250 ميليارد تومان براي اين طرح هزينه شده و براي تكميل آن نيز 250 ميليارد تومان ديگر مورد نياز است.
گفتني است با تكميل و راه اندازي اين پروژه فاصله استان اصفهان و مركز كشور به بنادر استان خوزستان حدود 200 كيلومتر نزديك تر خواهد شد.