بخش خصوصي بايد موتور اصلي اقتصاد كشور باشد
بخش خصوصي بايد موتور اصلي اقتصاد كشور باشددكتر اسحاق جهانگيري ظهر امروز (پنجشنبه) در مراسم افتتاح اولين خط توليد فيلم پلي استر اظهار داشت: زماني كه اصل 44 قانون اساسي ابلاغ شد محدوديت رشد بخش خصوصي برداشته شد و بايد حريم و حرمت بخش خصوصي حفظ شود تا بتواند ميدان دار اصلي اقتصاد باشد.
دكتر جهانگيري با تاكيد براينكه امروز كاملاً مشخص شده كه منابع و بودجه دولتي نقش ناچيزي در توسعه كشور و اشتغالزايي دارند گفت: تجربيات موفق دنيا در صنعتي شدن كشورها نيز اين واقعيت را بيان مي كند كه بايد شرايط براي فعاليت و سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم باشد.
وي اظهار داشت: خوشبختانه ساز و كار لازم براي تامين منابع مالي بخش خصوصي انديشيده شده و بخش خصوصي مي تواند از صندوق توسعه ملي كه سالانه بخشي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت در آن ذخيره مي شود، تسهيلات دريافت كند.
معاون اول رييس جمهور بر لزوم همكاري نظام بانكي و بازار سرمايه با بخش خصوصي تاكيد كرد و گفت: دولت شرايط مناسب بين المللي را نيز فراهم كرده است تا بخش خصوصي بتواند از منابع خارجي در سرمايه گذاري هاي خود استفاده كند.
دكتر جهانگيري تصريح كرد: دولت به صورت جدي باور دارد كه بخش خصوصي بايد از فرصت هاي لازم براي توسعه برخوردار باشد و در اقتصاد مقاومتي نيز يكي از 5 رويكرد اصلي مردمي كردن اقتصاد است.
وي همچنين با اشاره به افتتاح خط توليد فيلم پلي استر گفت: توسعه صنعت پتروشيمي زماني مي تواند موفق باشد كه صنايع پايين دستي آن نيز شكل بگيرد. خوشبختانه در خط توليد فيلم پلي استر مواد اوليه پتروشيمي در اين صنعت به كار رفته و منجر به توليد محصول شده است.
در اين مراسم مديرعامل اين شركت نيز گزارشي از اقدامات انجام شده و جزئيات فني پروژه ارائه كرد.