افتتاح اولين خط توليد فيلم پلي استر در ايران
افتتاح اولين خط توليد فيلم پلي استر در ايراندكتر اسحاق جهانگيري در جريان سفر دو روزه خود به استان اصفهان، با حضور در شهرك صنعتي مباركه، ضمن افتتاح اين واحد صنعتي از بخش هاي مختلف خط توليد آن بازديد كرد.
خط توليد فيلم پلي استر وابسته به مجموعه سپهر پليمر سپاهان است كه در زميني به مساحت 150 هزار متر مربع احداث شده است.
اين واحد صنعتي قادر است سالانه 32 هزار تن فيلم با ضخامت كمتر از 8 ميكرون و عرض 9 متر توليد كند.
با راه اندازي اين واحد 30 ميليون دلار صرفه جويي ارزي خواهد شد و در آينده اي نزديك 20 ميليون دلار صادرات خواهد داشت.
گفتني است 95 درصد مواد اوليه اين صنعت از داخل كشور تهيه مي شود و ميزان سرمايه گذاري براي راه اندازي اين خط توليد، 28 ميليون يورو و 110 ميليارد تومان هزينه شده و براي 300 نفر اشتغالزايي شده است.