بهره برداري از ماشين ريخته گري شماره 5 فولاد مباركه اصفهان
بهره برداري از ماشين ريخته گري شماره 5 فولاد مباركه اصفهانبا افتتاح اين پروژه ظرفيت توليد فولاد مباركه اصفهان از 5.4 به 7.2 ميليون تن در سال خواهد رسيد.
اين طرح در 28 ماه و با سرمايه گذاري 5025 ميليارد ريال احداث شده است. در حال حاضر 13150 نفر به طور مستقيم و 330 هزار نفر به طور غيرمستقيم در گروه فولاد مباركه اصفهان مشغول به كار هستند و با افتتاح خط شماره 5 ريخته گري اين شركت 550 نفر به طور مستقيم مشغول كار شدند.
فولاد مباركه اصفهان بزرگترين توليد كننده ورق هاي فولادي در خاورميانه و شمال آفريقا است و با توليد محصولاتي نظير تختال، كلاف گرم، كلاف سرد، ورق هاي گالوانيزه، رنگي و قلع اندود سهم 5 درصدي در توليد ناخالص داخلي بخش صنعت دارد.
لازم به ذكر است معاون اول رييس جمهور پيش از بازديد از اين طرح با حضور در يادمان شهداي اين مجتمع به مقام شامخ شهدا اداي احترام كرد.