دكتر جهانگيري ايستگاه ريخته گري شماره 5 ذوب آهن اصفهان را افتتاح كرد
دكتر جهانگيري ايستگاه ريخته گري شماره 5 ذوب آهن اصفهان را افتتاح كرددكتر اسحاق جهانگيري در جريان افتتاح پروژه هاي مجتمع ذوب آهن اصفهان، پس از افتتاح خط توليد ريل ملي، ايستگاه ريخته گري شماره 5 را مورد بهره برداري قرار داد.
زمان آغاز عمليات اجرايي اين پروژه سال 91 و پايان آن شهريور 95 بوده است.
براي اجراي اين طرح 10 ميليون يورو و 300 ميليارد ريال هزينه شده است.
با بهره برداري از ايستگاه ريخته گري شماره 5، حدود 1 ميليون تن به ظرفيت ريخته گري ذوب آهن اصفهان اضافه مي شود و امكان توليد شمش هاي فولادي در مارك هاي مختلف مهيا مي گردد.
گفتني است با راه اندازي اين پروژه، عملاً دانش فني طراحي و احداث واحدهاي ريخته گري مداوم تا ظرفيت 1 ميليون تن در ذوب آهن اصفهان نهادينه و بومي سازي شده است.