معاون اول رييس جمهور با آيت الله ناصري از علما و عرفاي استان اصفهان ديدار كرد.
معاون اول رييس جمهور با آيت الله ناصري از علما و عرفاي استان اصفهان ديدار كرد.معاون اول رييس جمهور همچنين گزارشي از وضعيت كشور در بخش هاي مختلف ارائه كرد و از آيت الله ناصري خواست براي توفيق دولت در خدمت گذاري هرچه بيشتر دعا كنند.
دكتر جهانگيري از آيت الله ناصري بعنوان استاد برجسته اخلاق، عرفان، فقه و قرآن ياد كرد و گفت: ايشان از علماي بزرگ استان اصفهان هستند كه شاگردان زيادي نزد اين استاد بزرگ كسب فيض كرده اند.
آيت الله ناصري نيز در اين ملاقات با تاكيد بر لزوم اتحاد و وحدت گفت: اگر همه با هم متحد باشيم به مشت محكمي در برابر دشمنان اسلام، قرآن و نظام تبديل خواهيم شد.
وي همچنين با تاكيد براينكه مسئولين بايد بدانند كه همه اعمال، رفتار و تصميمات ما بدون كم و كاست ثبت و ضبط مي شود و در پرونده اعمال ما نزد خدا باقي خواهد ماند، بر لزوم توجه هرچه بيشتر به مستضعفين و خدمت به ايتام تاكيد كرد.
آيت الله ناصري همچنين با بيان اينكه بزرگان نقل كرده اند كه فرج امام زمان (عج) نزديك است بر لزوم دعا براي فرج ايشان تاكيد و اظهار اميدواري كرد بتوانيم پرچم اين نظام را به دست امام زمان (عج) تحويل دهيم.