هيچ عاملي همچون ورزش در مقابله با آسيب هاي اجتماعي نقش آفرين نيست
هيچ عاملي همچون ورزش در مقابله با آسيب هاي اجتماعي نقش آفرين نيستدكتر اسحاق جهانگيري عصر امروز (چهارشنبه) در مراسم افتتاح ورزشگاه بزرگ نقش جهان اصفهان، اظهار داشت: متاسفانه دوران اجراي اين پروژه طولاني شد و برخي از دلايل اين تاخير به محدوديت منابع مالي و مديريت مربوط مي شود.
معاون اول رييس جمهور افزود: معمولا در اين طرح ها محدوديت منابع مالي يكي از موانع پيش روي اجرا است و مديريت مناسب نيز در استفاده مطلوب از منابع محدود نقش مهم و تعيين كننده اي دارد.
وي با اشاره به دوراني كه درآمدهاي دولت از محل فروش نفت بسيار زياد بود افزود: در آن دوران بايد اين گونه طرح ها نظير ورزشگاه نقش جهان به بهره برداري مي رسيد كه متاسفانه در طول اين سالها تكميل اين پروژه متوقف ماند.
دكتر جهانگيري افزود: امروز كه بهاي نفت كاهش پيدا كرده و درخصوص عملكرد سالهاي گذشته گلايه مي كنيم، برخي دوستان آزرده خاطر مي شوند اما وقتي اين گونه طرح هاي نيمه تمام را مي بينيم، سوء مديريت در سال هاي گذشته يادآور مي شود.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد براينكه بايد به صورت جدي به موضوع ورزش بپردازيم گفت: اگر به سلامت جامعه مي انديشيم هيچ موضوعي همانند ورزش نمي تواند در پيشگيري از بروز بيماري ها نقش داشته باشد.
وي همچنين با اشاره به جلسه سران قواي سه گانه و برخي مسئولين كه در روزهاي گذشته در حضور مقام معظم رهبري براي بررسي آسيب هاي اجتماعي برگزار شد افزود: با توجه به تاكيدات رهبر معظم انقلاب براي مقابله با آسيب هاي اجتماعي، توجه به ورزش امري ضروري است چرا كه نقش موثري در كاهش آسيب هاي اجتماعي دارد.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر لزوم مهيا شدن شرايط براي مشاركت بخش خصوصي در احداث و تكميل پروژه هاي ورزشي كشور خاطرنشان كرد: بايد شرايطي فراهم شود تا بخش خصوصي با ميل و رغبت در اجراي اين پروژه ها مشاركت كند و منابع غيردولتي در اين گونه كارهاي اجتماعي هزينه شود.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه استان اصفهان از جايگاه مهمي در بخش ورزش برخوردار است گفت: استان اصفهان هم در بخش ورزش قهرماني و هم در بخش ورزش همگاني افتخار آفرين است و بسياري از افتخارات ملي در بخش ورزش توسط جوانان استان اصفهان كسب مي شود.
وي از دكتر گودرزي وزير سابق ورزش و جوانان به خاطر تلاش هاي صورت گرفته براي ورزش كشور قدرداني كرد و گفت: اميدوارم آقاي سلطاني فر وزير ورزش و جوانان با درايت و تدبير خود بتواند امكانات ورزشي در سراسر كشور براي علاقمندان به ورزش فراهم كند.
در اين مراسم وزير ورزش و جوانان نيز با تاكيد براينكه اقتصاد ورزشي بايد در كشور فعال شود گفت: بايد اتكا بخش ورزش به اعتبارات دولتي كاهش پيدا كند و درآمدزايي بخش ورزش به گونه اي باشد كه بخش خصوصي و سرمايه گذاران اشتياق پيدا كنند تا در اين بخش حضور يابند.
استاندار اصفهان هم در اين مراسم گزارشي از روند اجراي پروژه ورزشگاه نقش جهان و اقدامات صورت گرفته در 18 ماه اخير براي تكميل اين پروژه ارائه كرد.
پس از اين مراسم تيم هاي جوانان و بزرگسالان سپاهان اصفهان ديداري دوستانه را آغاز كردند و معاون اول رييس جمهور توپ فوتبال را امضا و به داور اين ديدار اعطا كرد.