تركيه از جايگاه ويژه اي در سياست خارجي ايران برخوردار است/ بدخواهان دو كشور براي تخريب روابط ايران و تركيه برنامه ريزي مي كنند
دكتر اسحاق جهانگيري ظهر امروز (شنبه ) در مذاكرات مشترك هيات هاي عالي رتبه ايران و تركيه اظهار داشت: تداوم گفتگوها و رايزني هاي سياسي ميان تهران و آنكارا موثر و مفيد خواهد بود و ايران از اين موضوع استقبال مي كند.
وي اظهار اميدواري كرد در پرتو گفتگوها و رايزني هاي متقابل، دو كشور بتوانند فصل جديدي از روند همكاري ها را آغاز كنند.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه دوستي دو كشور و روند تقويت روابط در دوره حزب عدالت و توسعه تركيه پيشرفت چشمگيري داشته است خاطرنشان كرد: ايران و تركيه بايد براي مراقبت از روابط في مابين تلاش مضاعف داشته باشند.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه ايران و تركيه در حوزه مسايل دو جانبه از ديدگاه هاي مشتركي براي توسعه مناسبات برخوردار هستند تصريح كرد: دو كشور از منافع مشتركي در برقراري صلح و ثبات در منطقه برخوردار هستند و در كنار آن، در برخي مسائل مرتبط با منطقه نيز تفاوت ديدگاه ميان تهران و آنكارا وجود دارد كه اين موضوع بايد به شكلي مناسب مديريت شود.
وي ادامه داد: جاي ترديد نيست كه كساني هستند كه حيات خود را در ايجاد تفرقه ميان كشورهاي منطقه جستجو مي كنند و از دوستي ايران و تركيه نيز خشنود نيستند و براي تخريب روابط دوستانه ميان تهران و آنكارا برنامه ريزي مي كنند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه سخنان خود به توافق هسته اي و برجام نيز اشاره و تصريح كرد: در نتيجه مقاومت ملت ايران و تدبير سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و نيز همكاري هاي كشورهاي دوست از جمله تركيه، توافق هسته اي و برجام شكل گرفت كه جا دارد از همكاري و مساعدت تركيه در اين زمينه قدرداني كنيم.
دكتر جهانگيري با تاكيد براينكه نبايد اجازه دهيم در روابط دو جانبه رويكرد تقابل و رقابت منفي جاي دوستي را بگيرد اظهار اميدواري كرد سفر نخست وزير تركيه به تهران نقطه عطفي در توسعه مناسبات في مابين و حل و فصل مسائل منطقه اي باشد.
وي با بيان اينكه يكي از مشكلات پيش روي توسعه روابط ميان ايران و ساير كشورها در دوران تحريم موانع بانكي بوده است گفت: تركيه يكي از كشورهاي منطقه بود كه در دوران تحريم همكاري هاي بانكي خود را با جمهوري اسلامي ايران حفظ كرد و انتظار داريم در شرايط فعلي و پس از لغو تحريم ها، روابط بانكي ميان دو كشور بيش از پيش گسترش پيدا كند.
دكتر جهانگيري همچنين با تاكيد براينكه در سياست كلي ايران هيچ مانعي براي حضور شركت هاي ترك و سرمايه گذاري هاي مشترك در ايران وجود ندارد اظهار اميدواري كرد در كميسيون مشترك دو كشور نقشه راهي براي توسعه مناسبات في مابين به منظور مكمل شدن اقتصاد دو كشور تدوين شود.
نخست وزير تركيه با اشاره به اينكه اين سفر مي تواند آغاز و سرفصل خوبي در مناسبات دو كشور باشد گفت: آنكارا از هيچ اقدامي براي بهبود همكاري ها دريغ نخواهد كرد و اطمينان مي دهيم در چهار سال آينده مي توانيم يك چارچوب مناسبي براي توسعه مناسبات بنيان بگذاريم.
داوود اوغلو از دو واقعه تفاهم هسته اي ميان ايران و قدرت هاي جهاني و نيز برگزاري انتخابات مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي بعنوان حوادثي مهم در ايران ياد و اظهار اميدواري كرد: از اين پس هيچ مانعي براي گسترش همكاري هاي اقتصادي وجود نداشته باشد و سطح و سرعت روابط براي رسيدن به افق هاي اعلام شده ميان روساي جمهور دو كشور هرچه بيشتر افزايش يابد.
وي با تاكيد براينكه ممكن است ميان دو كشور در خصوص برخي مسائل اختلاف نظر هايي وجود داشته باشد گفت: تركيه در دوران سخت تحريم در كنار ايران قرار داشت و هر زمان ديگر نيز كه نياز باشد دوباره در كنار ايران قرار خواهد گرفت.
نخست وزير تركيه با قدرداني از مهمان نوازي انجام شده در اين سفر اظهار اميدواري كرد با حل و فصل مسائل موانع توسعه مناسبات بويژه مانع منفي ايجاد شده در افكار عمومي دو كشور برطرف شود.
داوود اوغلو با اشاره به هيات بزرگ همراهش كه متشكل از نمايندگان بخش خصوصي تركيه نيز مي باشد اظهار اميدواري كرد ظرف يكماه آينده با برگزار شدن كميسيون مشترك همكاري دو كشور در همه بخشهاي بانكي، تجاري و انرژي به توافقات خوبي دست پيدا كنيم.
وي با اشاره به اشتياق بخش خصوصي تركيه براي كار و سرمايه گذاري در ايران به برقرار شدن ارتباط ميان بورس تهران با بورس استانبول اشاره كرد و گفت: اين اقدام مي تواند بازار سرمايه ايران را به بازارهاي جهاني و بورس بين المللي متصل كند.
داوود اوغلو با تاكيد براينكه اقتصاد ايران و تركيه در صورت برطرف شدن موانع اداري مكمل همديگر باشند گفت: بدون ترديد پيوند اقتصاد دو كشور مي تواند موجب استقرار آرامش در منطقه مي شود و صلح و ثبات را به ارمغان آورد.
وي همچنين از همكاري هاي مشترك در بخش هاي مختلف اقتصادي نظير اقتصادي و گردشگري با حضور بخش خصوصي حمايت كرد و گفت: اگر اقتصاد دو كشور مكمل يكديگر باشند مي تواند در سرنوشت كشورهاي منطقه تاثير گذار باشد.
در اين مذاكرات دكتر واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بعنوان رييس طرف ايراني كميسيون مشترك همكاري هاي ايران و تركيه نيز گزارشي از آخرين وضعيت همكاري هاي دو كشور و موانع پيش رو ارائه كرد و به تشريح زمينه همكاري ميان تهران و آنكارا پرداخت.
وي نفت و گاز، حمل و نقل، گردشگري و همكاري هاي علمي، فرهنگي و آموزشي را از جمله زمينه هاي همكاري ميان دو كشور برشمرد و گفت: وزراي مرتبط دو كشورمذاكراتي با يكديگر داشته اند و توافقات خوبي براي توسعه ي مناسبات و ارتقاء سطح همكاري ها در زمينه هاي مورد نظر فراهم شده است.
جودت ايلماز رييس طرف تركيه در كميسيون همكاري هاي دو كشور نيز در اين مذاكرات وجود برخي از موانع اداري در دو كشور را مانعي براي توسعه همكاري ها دانست و گفت: علي رغم اراده سياسي مقامات عالي ايران و تركيه، مسائل اداري مانعي پيش روي همكاري ها شده است كه بايد نسبت به رفع اين گونه موانع اقدام كنيم.
وي همچنين بر لزوم سهولت بخشيدن به فعاليت بخش خصوصي دو كشور تاكيد كرد و خواستار رفع موانع پيش روي فعاليت بخش خصوصي ايران و تركيه شد.