معاون اول رییس جمهور

طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
دعای روز سوم ماه مبارک رمضان:  خدایا روزی کن مرا در آن روز هوش و خودآگاهی را و دور بدار در آن روز از نادانی و گمراهی و قرار بده مرا بهره و فایده از هر چیزی که فرود آوردی در آن به بخشش خودت، ای بخشنده‌ترین بخشندگان       
دوشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - 29 May 2017
برچسب ها
برچسب: مصوبه
همچنین با پیشنهاد وزیر نیرو مصوبه ی طرح مطالعه و... بازسازی تاسیسات فاضلاب شهر اصفهان از طریق فاینانس مصوبه ی... و مصوبه ی احداث سد و نیروگاه برق آبی بسته...
کد خبر: ۵۳۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۱


از سوی معاون اول رییس جمهور؛
و دارایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه... وظایف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان...
کد خبر: ۵۳۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


از سوی معاون اول رییس جمهور؛
و دارایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه... وظایف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان...
کد خبر: ۵۳۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


ایران ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه شماره... مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان بسته...
کد خبر: ۵۳۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


ایران ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه شماره... مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان بسته...
کد خبر: ۵۳۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


ایران ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه شماره... مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان بسته...
کد خبر: ۵۳۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


مصوبه شماره 85001/ت52442 ه مورخ 31/6/1394هیئت وزیران در راستای اجرای... و وظایف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت...
کد خبر: ۵۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442... در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان بسته های...
کد خبر: ۵۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴


ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442... در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان بسته های...
کد خبر: ۵۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴


ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442... در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان بسته های...
کد خبر: ۵۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴


از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
فناوری اطلاعات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه... وظایف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان...
کد خبر: ۵۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱


از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
اجتماعی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه شماره... مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان بسته...
کد خبر: ۵۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
اجتماعی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه شماره... مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان بسته...
کد خبر: ۵۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
اجتماعی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه شماره... مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان بسته...
کد خبر: ۵۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
اجتماعی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه شماره... مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان بسته...
کد خبر: ۵۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
اجتماعی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه شماره... مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت عنوان بسته...
کد خبر: ۵۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


از سوی معاون اول رییس جمهور صورت گرفت؛
مصوبه شماره 85001/ت52442 ه مورخ 31/6/1394 هیئت وزیران در راستای... ها و وظایف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396...
کد خبر: ۵۲۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹


از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شد؛
و تجارت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه... و وظایف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت...
کد خبر: ۵۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸


از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شد؛
و تجارت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه... و وظایف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت...
کد خبر: ۵۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸


از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام شد؛
و تجارت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به استناد مفاد مصوبه... و وظایف مقرر در مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 تحت...
کد خبر: ۵۲۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۸


r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh