معاون اول رییس جمهور

طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ - 18 November 2017
برچسب ها
برچسب: مصوبه
معاون اول رییس جمهور تاکید کرد:
شورای اقتصاد مصوبه ای تحت عنوان مسئولیت اجتماعی به تصویب...
کد خبر: ۵۵۷۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰


دکتر جهانگیری تاکید کرد:
نیز اجرای این مصوبه را با جدیت پیگیری کنند معاون... نهایی به عنوان مصوبه شورای عالی صادرات غیرنفتی ابلاغ شود...
کد خبر: ۵۵۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۱۰


مبنی بر اصلاح مصوبه استفاده از تسهیلات مالی خارجی برای...
کد خبر: ۵۵۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷


توسط رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران 0 5 تا 1... صندوق ضمانت صادرات بر اساس مصوبه هیات وزیران محاسبه می&zwnj...
کد خبر: ۵۵۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۶/۲۱


دکتر جهانگیری در مراسم تکریم و معارفه رییس سازمان حفاظت محیط زیست:
رییس جمهور با یادآوری نخستین مصوبه دولت یازدهم که در...
کد خبر: ۵۴۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۲۳


دکتر جهانگیری تاکید کرد:
ابتدای دولت یازدهم برای اجرای این مصوبه تلاش کردیم و...
کد خبر: ۵۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳


معاون اول رییس جمهور در آیین آبگیری رسمی همزمان دو سد مخزنی در استان کرمانشاه تاکید کرد:
گفت در اواخر سال گذشته دولت مصوبه ای به مجلس... مرزنشینان ارائه کرد این مصوبه هر چند با تاخیر به...
کد خبر: ۵۴۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳


با ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ 1396...
سی و نهم مورخ 26/4/1396 به استناد مفاد مصوبه شماره... به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442ه مورخ 31/6/1394 هیئت... داد بدین وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد... دولت الکترونیک مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی...
کد خبر: ۵۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


با ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ 1396...
سی و نهم مورخ 26/4/1396 به استناد مفاد مصوبه شماره... به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442ه مورخ 31/6/1394 هیئت... داد بدین وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد... دولت الکترونیک مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی...
کد خبر: ۵۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


با ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ 1396...
سی و نهم مورخ 1396/4/26 به استناد مفاد مصوبه شماره... به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442ه مورخ 31/6/1394 هیئت... داد بدین وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد... دولت الکترونیک مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی...
کد خبر: ۵۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


با ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ 1396...
سی و نهم مورخ 1396/4/26 به استناد مفاد مصوبه شماره... به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442ه مورخ 31/6/1394 هیئت... داد بدین وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد... دولت الکترونیک مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی...
کد خبر: ۵۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


با ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ 1396...
سی و نهم مورخ 26/4/1396 به استناد مفاد مصوبه شماره... به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442ه مورخ 31/6/1394 هیئت... داد بدین وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد... دولت الکترونیک مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی...
کد خبر: ۵۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


با ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ 1396...
سی و نهم مورخ 26/4/1396 به استناد مفاد مصوبه شماره... به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442ه مورخ 31/6/1394 هیئت... داد بدین وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد... دولت الکترونیک مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی...
کد خبر: ۵۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


با ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ 1396...
سی و نهم مورخ 1396/4/26 به استناد مفاد مصوبه شماره... به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442ه مورخ 31/6/1394 هیئت... داد بدین وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد... دولت الکترونیک مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی...
کد خبر: ۵۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


با ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ 1396...
سی و نهم مورخ 1396/4/26 به استناد مفاد مصوبه شماره... به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442ه مورخ 31/6/1394 هیئت... داد بدین وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد... دولت الکترونیک مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی...
کد خبر: ۵۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


با ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ 1396...
سی و نهم مورخ 1396/4/26 به استناد مفاد مصوبه شماره... به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442ه مورخ 1394/6/31 هیئت... داد بدین وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد... دولت الکترونیک مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی...
کد خبر: ۵۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


با ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ 1396...
سی و نهم مورخ 1396/4/26 به استناد مفاد مصوبه شماره... به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442ه مورخ 1394/6/31 هیئت... داد بدین وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد... دولت الکترونیک مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی...
کد خبر: ۵۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


با ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ 1396...
سی و نهم مورخ 1396/4/26 به استناد مفاد مصوبه شماره... به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442ه مورخ 1394/6/31 هیئت... داد بدین وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد... دولت الکترونیک مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی...
کد خبر: ۵۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


با ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ 1396...
سی و نهم مورخ 1396/4/26 به استناد مفاد مصوبه شماره... به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442ه مورخ 1394/6/31 هیئت... داد بدین وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد... دولت الکترونیک مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی...
کد خبر: ۵۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


با ابلاغ دو مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ 1396...
سی و نهم مورخ 1396/4/26 به استناد مفاد مصوبه شماره... به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442ه مورخ 1394/6/31 هیئت... داد بدین وسیله مصوبه مزبور تاییدشده با مهر دبیرخانه ستاد... دولت الکترونیک مصوبه مشترک شورای عالی اداری و شورای اجرایی...
کد خبر: ۵۴۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱


r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh