معاون اول رییس جمهور

طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
دعای روز سوم ماه مبارک رمضان:  خدایا روزی کن مرا در آن روز هوش و خودآگاهی را و دور بدار در آن روز از نادانی و گمراهی و قرار بده مرا بهره و فایده از هر چیزی که فرود آوردی در آن به بخشش خودت، ای بخشنده‌ترین بخشندگان       
دوشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - 29 May 2017
برچسب ها
برچسب: ابلاغ
از سوی معاون اول رییس جمهور؛
ابلاغ کرد ...
متن کامل ابلاغیه دکتر اسحاق جهانگیری بدین شرح است بسمه... است کلیه مسئولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه... ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود اسحاق جهانگیری...
کد خبر: ۵۳۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


از سوی معاون اول رییس جمهور؛
ابلاغ کرد ...
متن کامل ابلاغیه دکتر اسحاق جهانگیری بدین شرح است بسمه... است کلیه مسئولیت ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه... ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود اسحاق جهانگیری...
کد خبر: ۵۳۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۳۰


را ابلاغ کرد ...
متن کامل ابلاغیه دکتر اسحاق جهانگیری بدین شرح است بسمه... ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه... ابلاغی به اینجانب گزارش شود اسحاق جهانگیری...
کد خبر: ۵۳۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


را ابلاغ کرد ...
متن کامل ابلاغیه دکتر اسحاق جهانگیری بدین شرح است بسمه... ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه... ابلاغی به اینجانب گزارش شود اسحاق جهانگیری...
کد خبر: ۵۳۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


را ابلاغ کرد ...
متن کامل ابلاغیه دکتر اسحاق جهانگیری بدین شرح است بسمه... ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه... ابلاغی به اینجانب گزارش شود اسحاق جهانگیری...
کد خبر: ۵۳۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۶


کشور عدم ابلاغ اوراق و عدم تشکیل جلسه رسیدگی و... مالآ عدم صدور رای چنین رایی به مرحله ابلاغ موضوع...
کد خبر: ۵۳۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


کشور عدم ابلاغ اوراق و عدم تشکیل جلسه رسیدگی و... مالآ عدم صدور رای چنین رایی به مرحله ابلاغ موضوع...
کد خبر: ۵۳۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


کشور عدم ابلاغ اوراق و عدم تشکیل جلسه رسیدگی و... مالآ عدم صدور رای چنین رایی به مرحله ابلاغ موضوع...
کد خبر: ۵۳۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


کشور عدم ابلاغ اوراق و عدم تشکیل جلسه رسیدگی و... مالآ عدم صدور رای چنین رایی به مرحله ابلاغ موضوع...
کد خبر: ۵۳۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد ...
متن کامل ابلاغیه دکتر اسحاق جهانگیری به شرح زیر است... از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجری... است نتیجه اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی...
کد خبر: ۵۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵


فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال 1396 را ابلاغ...
متن کامل این ابلاغیه بدین شرح است بسمه تعالی تصویب... ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجری خواهد بود... اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب...
کد خبر: ۵۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴


فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال 1396 را ابلاغ...
متن کامل این ابلاغیه بدین شرح است بسمه تعالی تصویب... ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجری خواهد بود... اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب...
کد خبر: ۵۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴


فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در سال 1396 را ابلاغ...
متن کامل این ابلاغیه بدین شرح است بسمه تعالی تصویب... ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجری خواهد بود... اقدامات انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب...
کد خبر: ۵۲۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۴


از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی صورت گرفت؛
1396 را ابلاغ کرد ...
متن کامل ابلاغیه دکتر اسحاق جهانگیری بدین شرح است بسمه... شوند بدیهی است کلیه مسئولیت ها از زمان ابلاغ تا... در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود اسحاق...
کد خبر: ۵۲۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۱


از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
سال 1396 را ابلاغ کرد ...
متن کامل این ابلاغیه بدین شرح است بسمه تعالی تصویب... ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجری خواهد بود... انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش...
کد خبر: ۵۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
سال 1396 را ابلاغ کرد ...
متن کامل این ابلاغیه بدین شرح است بسمه تعالی تصویب... ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجری خواهد بود... انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش...
کد خبر: ۵۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
سال 1396 را ابلاغ کرد ...
متن کامل این ابلاغیه بدین شرح است بسمه تعالی تصویب... ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجری خواهد بود... انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش...
کد خبر: ۵۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
سال 1396 را ابلاغ کرد ...
متن کامل این ابلاغیه بدین شرح است بسمه تعالی تصویب... ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجری خواهد بود... انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش...
کد خبر: ۵۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


از سوی رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛
سال 1396 را ابلاغ کرد ...
متن کامل این ابلاغیه بدین شرح است بسمه تعالی تصویب... ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجری خواهد بود... انجام یافته در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش...
کد خبر: ۵۲۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۲۰


از سوی معاون اول رییس جمهور صورت گرفت؛
ابلاغ کرد ...
متن کامل ابلاغیه دکتر اسحاق جهانگیری به شرح زیر است... شوند بدیهی است کلیه مسئولیت ها از زمان ابلاغ تا... در ارتباط با مصوبات ابلاغی به اینجانب گزارش شود اسحاق...
کد خبر: ۵۲۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۹


r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh