جلسه شورای عالی حج به ریاست دکتر جهانگیری برگزار می شود
دکتر اسحاق جهانگیری همچنین عصر دوشنبه جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و پس از آن جلسه شورای اقتصاد را تشکیل خواهد داد.
جلسات کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه و شورای عالی حج نیز قرار است روز سه شنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شود.
شرکت و ایراد سخنرانی در مراسم اختتامیه همایش دو روزه فرمانداران سراسر کشور که عصر روز چهارشنبه در وزارت کشور برگزار خواهد شد نیز از برنامه های دکتر جهانگیری در هفته جاری خواهد بود.