دکتر جهانگیری تاکید کرد:
امسال باید در خانه ماند و عزاداری کرد/ در این محرم هر خانه را یک حسینیه کنیم/ امسال باید به صورتی دیگر شعله عشق و چراغ عقل را روشن داشت

متن پیام دکتر اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:
به آستانه محرم رسیده‌ایم؛‌ ماه بازآفرینی حماسه حیات بخش عاشورا، ‌ماهی که هر روز و شبش زمان آموختن درس های آزادگی و عدالت و کرامت انسانی است.
امسال کرونا میدان سوگواری جمعی را پرمخاطره کرده است، باید به صورتی دیگر آن شعله عشق و چراغ عقل را روشن داشت.
امسال باید در خانه ماند و عزاداری کرد. رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام و علمای بزرگ هم ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی را یادآور شده اند. پس در این محرم "هر خانه را یک حسینیه کنیم."