معاون اول رییس جمهور:
خبرنگاری حرفه‌ای پردغدغه، خطیر، دشوار و در عین حال موثر است/ همه باید به خبرنگاران در انجام وظایفشان کمک کنیم

متن پیام دکتر اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:
روز خبرنگار را به خبرنگاران، ‌روزنامه نگاران، دست اندرکاران رسانه ها و همه شهروند خبرنگاران تبریک می گویم و برایشان آرزوی زندگی با نشاط، پرامید و ثمربخش دارم.
طبیعتاً روزنامه نگاری به طور عام و خبرنگاری بطور خاص حرفه‌ای پردغدغه، خطیر، دشوار و در عین حال موثر است. درک این ویژگی‌ها مسئولیتی همگانی است؛ یعنی اینکه هم مسئولان قواي سه گانه و هم فعالان مدنی و شهروندان باید این ویژگی‌ها را بدانند و همه ما خبرنگاران را در انجام وظايفشان كمك كنيم.