معاون اول رییس جمهور:
ایکاش سه لایحه مهم شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداری به نام مجلس دهم ثبت می‌شد

متن کامل پیام دکتر اسحاق جهانگیری به شرح زیر است:

مجلس دهم به پایان رسید؛ این مجلس مقاطع پر فراز و نشیبی را پشت سر نهاد. به رئيس و همه نمایندگان محترم آن خسته نباشید می گویم.
همکاری با دولت هم کم نبود اما ایکاش سه لایحه مهم شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مقابله با فساد و ارتقای سلامت اداري که می توانستند در مبارزه بنیادین با فساد موثر باشند،‌ فرصت طرح می یافتند و به نام مجلس دهم ثبت می شد.