یادداشت دکتر جهانگیری در دفتر یادبود شهدای حادثه هواپیمای اوکراینی

یادداشت دکتر جهانگیری در دفتر یادبود شهدای حادثه هواپیمای اوکراینی

دکتر اسحاق جهانگیری ظهر امروز(چهارشنبه) پس از پایان جلسه هیات دولت، ضمن امضای دفتر یادبود شهدای حادثه هواپیمای اوکراینی، یادداشتی در این دفتر نوشت.
متن یادداشت معاون اول رییس جمهور در این دفتر یادبود به شرح زیر است:
بسمه تعالی
به احترام تک تک مسافرانی که هم در آسمان و هم در حافظه یک ملت ابدی شدند، به یاد رویاهای ناتمام و به یاد حرف هایی که هرگز فرصت گفته شدن نیافتند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور