در پیامی به نخست وزیر موریتانی؛
دکتر جهانگیری روز ملی جمهوری اسلامی موریتانی را تبریک گفت

دکتر اسحاق جهانگیری در بخشی از این پیام ابراز امیدواری کرد با عنایت به وجوه مشترک فراوان میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی موریتانی و در سایه مساعی مشترک، شاهد گسترش بیش از پیش روابط و مناسبات دوستانه در همه زمینه ها باشیم.