پیام تبریک دکتر جهانگیری به مناسبت روز ملی بوسنی و هرزگوین

در پیام دکتر اسحاق جهانگیری اظهار امیدواری شده است؛ روابط دوستانه ایران و بوسنی و هرزگوین در همه عرصه ها استمرار و توسعه یابد.