تاکید دکتر جهانگیری بر توجه به امور جوانان / پاسخ به درخواست وزیر ورزش و جوانان برای تشکیل منظم و مستمر ستاد ساماندهی امور جوانان

دکتر جهانگیری در پاسخ به نامه وزیر ورزش و جوانان مبنی بر «درخواست تشکیل منظم و مستمر ستاد ساماندهی امور جوانان استان و شهرستان طبق روال گذشته و خودداری از ادغام آنها با کارگروه های شورای برنامه ریزی و توسعه استان» از استانداران خواست تا ضمن اقدام لازم در این زمینه، توجه به امور جوانان را که جزء مسایل اصلی کشور و دولت است، در دستور کار قرار دهند.