بازدید دکتر جهانگیری از تونل انتقال آب سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه

بازدید دکتر جهانگیری از تونل انتقال آب سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه

معاون اول رئیس جمهور در جریان سفر به آذربایجان غربی، از تونل خط انتقال آب سد کانی‌سیب به دریاچه ارومیه بازدید کرد و با توضیحات مسئولان و مجریان اجرای طرح از جزئیات اجرا و مراحل و موانع پیش‌روی تکمیل طرح مطلع شد.
مجموع طول این تونل ۳۵ هزار و ۶۶۸ متر است که طبق برنامه‌ریزی انجام شده اجرای آن تا پایان سال به اتمام می‌رسد و حداکثر ۵۲ مترمکعب بر ثانیه امکان انتقال آب را دارد.