قدردانی معاون اول رییس جمهور از موکب داران مسیر راهپیمایی اربعین

قدردانی معاون اول رییس جمهور از موکب داران مسیر راهپیمایی اربعین

دكتر جهانگيري پس از بازديد، ضمن خسته نباشيد به متوليان اين موكب، كار آنها را در خدمت رساني به زائران، بزرگ و ارزنده توصيف كرد و از زحمات آنها قدرداني كرد.