دکتر جهانگیری طرح توسعه شرکت تولیدی سن ایچ را افتتاح کرد

دکتر جهانگیری طرح توسعه شرکت تولیدی سن ایچ را افتتاح کرد

دکتر اسحاق جهانگیری ضمن افتتاح این طرح از خط تولید و بخش های مختلف آن بازدید کرد و با توضیحات وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران این مجموعه در جریان ظرفیت تولید و میزان اشتغال زایی قرار گرفت.
شرکت تولیدی عالیفرد (سن ایچ) که انواع آبمیوه نکتار، نوشیدنی میوه ای گازدار و بدون گاز و انواع مالت نوشیدنی را تولید می کند در زمینی به مساحت 24600 متر مربع راه اندازی شده و برای 640 نفر اشتغال زایی کرده است.