بازدید معاون اول رییس جمهور از بندر و گمرک نوشهر

بازدید معاون اول رییس جمهور از بندر و گمرک نوشهر
در این بازدید مسئولان بندر در خصوص توسعه ظرفیت های بندری، باراندازها، اسکله ها، ساخت مخازن و سیلوهای نفت و گندم توضیحاتی ارائه کردند.