بازدید معاون اول رییس جمهور از پروژه قطار سریع السیر برقی گلشهر -شهرجدید هشتگرد

بازدید معاون اول رییس جمهور از پروژه قطار سریع السیر برقی گلشهر -شهرجدید هشتگرددکتر اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (سه شنبه) در ادامه برنامه های سفر یک روزه به استان البرز، به همراه وزیر راه و شهرسازی از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت.
معاون اول رییس جمهور همچنین با حضور در ایستگاه شهر جدید هشتگرد از ساختمان در حال تکمیل این ایستگاه بازدید کرد.
این پروژه از سال 70 توسط شرکت عمران شهرجدید هشتگرد آغاز شده و مسیر قطار برقی در حاشیه ضلع شمال آزاد راه کرج قزوین به صورت همسطح پیش بینی شده و طول مسیر ۴۷۰۰ متر است.
تاکنون 6 هزار و 455 میلیارد ریال هزینه شده و 2 هزار و 500 میلیارد ریال نیز برای تکمیل آن مورد نیاز است.