با حضور معاون اول رییس جمهور انجام شد؛
بهره برداری از پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب کاشان

بهره برداری از پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب کاشاندكتر اسحاق جهانگيري در جريان سفر به شهرستان كاشان با حضور در تصفيه خانه فاضلاب اين شهر پروژه مدول دوم تصفيه خانه فاضلاب و بخشي از شبكه جمع آوري فاضلاب را با اعتباري بالغ بر 1330 ميليارد ريال افتتاح كرد.
معاون اول رييس جمهور از قسمتهاي مختلف اين پروژه بازديد كرد و با حضور در ساختمان كنترل مايع تصفيه خانه فاضلاب كاشان با توضيحات مسئولان در جريان روند اقدامات انجام شده در اين پروژه قرار گرفت.
با بهره برداري از پروژه تصفيه خانه فاضلاب كاشان كه بخشي شبكه جمع آوري اين شهرستان به شمار مي رود ظرفيت تصفيه خانه به ميزان 20 هزار متر مكعب در شبانه روز افزايش يافته كه موجب افزايش پوشش جمعيت به تعداد 100 هزار نفر را به همراه دارد.
همچنين توسعه شبكه فاضلاب كاشان به 117 كيلومتر از دستاوردهاي اين پروژه به شمار مي رود.