معاون اول رییس جمهور به استان سیستان و بلوچستان سفر می‌کند

دكتر اسحاق جهانگيري همچنين در اين سفر از نمايشگاه دستاوردهاي استان در شهرستان قصر قند نيز بازديد خواهد كرد. در حاشيه اين بازديد ميان دستگاه هاي مختلف تفاهمنامه هاي همكاري براي رفع مسائل و مشكلات استان و تسريع در روند توسعه استان نيز به امضا خواهد رسيد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه اين سفر يك روزه با جمعي از معتمدين و نخبگان شهرستان ايرانشهر ديدار و سپس در نشست هم انديشي با كارآفرينان استان در شهر زاهدان شركت خواهد كرد.