بازدید دکتر جهانگیری از مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحلی

بازدید دکتر جهانگیری از مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحلیدکتر اسحاق جهانگیری بعد از ظهر امروز (سه شنبه) با حضور در منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی و فراساحل ایران، از سکوهای استخراج نفت و گاز و روند کشتی سازی و انواع شناور بازدید کرد.
دکتر جهانگیری همچنین با توضیحات استاندار هرمزگان و رئیس مجتمع کشتی سازی صنایع فراساحل ایران و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی خلیج فارس در جریان ظرفیت تولید این مجتمع و روند ساخت و تعمیر انواع شناور قرار گرفت.