شرکت معاون اول رئیس جمهور در مراسم تشییع پیکرهاي دکتر نوربخش و مرحوم تاج الدین/دکتر جهانگیری: راه نورانی خدمت به مردم ادامه خواهد یافت

شرکت معاون اول رئیس جمهور در مراسم تشییع پیکران دکتر نوربخش و مرحوم تاج الدین/دکتر جهانگیری: راه نورانی خدمت به مردم ادامه خواهد یافتدکتر جهانگیری در این مراسم گفت: دکتر نوربخش عاشق مستضعفین بود و یک لحظه درانجام مسئولیت خود کوتاهی نکرد تا آخر جان خود را فدا کرد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران دو مدیر ارزشمند را در این حادثه از دست داده است،گفت: دکتر نوربخش به عنوان یک پزشک متعهد،مردم دوست و خدمتگزار تا آخرین لحظه در خدمت مردم بود.
معاون اول رییس جمهور گفت:دکتر نوربخش عاشق بیمه شدگان تامین اجتماعی بود و مرحوم تاج الدین هم که از خانواده شریفی در اصفهان بود همواره چه در دوره نمایندگی خود و چه در مسئولیت معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی خدمتگزار مردم وانقلاب بود.
وی ضمن عرض تسلیت به خانواده شریف این دو عزیز گفت: راه نورانی خدمت به مردم همچنان ادامه خواهد یافت .