با حضور دکتر جهانگیری صورت گرفت؛
بهره برداری از فاز اول طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایلام

بهره برداری از فاز اول طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایلامدکتر اسحاق جهانگیری صبح امروز (سه شنبه) در دومین روز از سفر خود به استان خوزستان با حضور در دشت شمال شرق اهواز و اراضی ابوفاضل، به همراه وزیر جهاد کشاورزی فاز اول طرح احیای 550 هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایلام را مورد بهره برداری قرار داد و همزمان با این رویداد، عملیات اجرایی فاز دوم این طرح آغاز شد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین از طرح احداث شبکه فرعي آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ابوفاضل بازدید کرد و در جریان احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشت شمال شرق اهواز و برنامه زمانبندی اجرای فاز دوم این طرح قرار گرفت. گفتنی است فاز اول طرح احیای 550 هزار هکتاری اراضی خوزستان و ایلام، 295هزار هکتار است که امروز مورد بهره برداری قرار گرفت و عملیات اجرایی فاز دوم به مساحت 255 هزار هکتار، آغاز شد.