براي شركت در راهپيمايي اربعين؛
معاون اول رييس جمهور به نجف اشرف سفر مي كند

دكتر اسحاق جهانگيري در اين سفر يك روزه كه همزمان با اربعين حسيني انجام خواهد شد، پس از زيارت حرم مطهر و بارگاه نوراني اميرالمومنين حضرت علي(ع)، در بخشي از مسير نجف اشرف تا كربلا معلي به همراه عاشقان امام حسين(ع) در راهپيمايي عظيم اربعين شركت و از برخي مواكب در مسير بازديد خواهد كرد.
سفر يك روزه معاون اول رييس جمهور به نجف اشرف طي سالهاي اخير با هدف زيارت، بازديد از روند خدمت رساني و ابراز قدرداني دولت جمهوري اسلامي ايران از ميزباني خوب دولت و مردم عراق از زائرين اربعين به خصوص زائرين ايراني انجام مي شود.