معاون اول رييس جمهور وارد استان كرمانشاه شد/ مردم كرمانشاه همواره مرزداران غيور كشور بوده و هستند

معاون اول رييس جمهور وارد استان كرمانشاه شد/ مردم كرمانشاه همواره مرزداران غيور كشور بوده و هستنددكتر جهانگيري قرار است در اين سفر با حضور در روستاهاي دستك عليا و شيرين آب، ضمن شركت در مراسم واگذاري واحدهاي مسكوني بازسازي شده، در جمع مردم اين مناطق سخنراني كند.
معاون اول رييس جمهور همچنين در بدو ورود به فرودگاه كرمانشاه از مردم اين استان بعنوان مرزداران غيور ايران كه همراه پشتوانه بزرگي براي ايران اسلامي در اين منطقه بوده اند ياد كرد و اظهار داشت: در جنگ تحميلي نيز شاهد رشادت هاي تاريخ ساز مردم كرمانشاه بوديم.
وي افزود: يكي از حوادث تلخ كشور زلزله استان كرمانشاه بود كه سال گذشته رخ داد و گستره آن بسيار وسيع بود و تعداد زيادي از شهرها و روستاهاي استان را در بر گرفت.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه در زلزله استان كرمانشاه عمق فاجعه بسيار زياد بود، خاطر نشان كرد: در كنار اين تلخي ها، يك انسجام ملي در سراسر كشور بوجود آمد و همه مردم خود را در كنار مردم زلزله زده استان كرمانشاه احساس كردند و براي حل مشكلات مردم زلزله زده حاضر شدند.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: مردم سراسر كشور و نيز نخبگان جامعه همگي براي كمك به مردم زلزله زده استان كرمانشاه حاضر شدند و يك اتفاق استثنايي و كم سابقه در تاريخ رقم خورد كه اين گونه مردم براي كمك به زلزله زدگان نقش آفريني و ابراز همدردي كردند.
وي با تاكيد بر اينكه اگر ما در همه مشكلات كشور همين انسجام و نمايش وحدت و يكپارچگي را داشته باشيم همه مشكلات را به خوبي پشت سر خواهيم گذاشت.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به اهتمام ويژه همه مقامات و مسئولين كشور براي كمك به زلزله زدگان تصريح كرد: همه نهادهاي رسمي كشور و مسئولين از بالاترين رده مقام معظم رهبري و رييس جمهور و ساير مسئولان از لحظات نخست زلزله در كنار مردم بودند و با آنان همدردي كردند.
معاون اول رييس جمهور وارد استان كرمانشاه شد/ مردم كرمانشاه همواره مرزداران غيور كشور بوده و هستندمعاون اول رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه دولت براي بازسازي مناطق زلزله زده دو برنامه را در پيش گرفت گفت: برنامه نخست اسكان موقت بود كه با توجه به سردسير بودن منطقه و بارندگي هاي زياد، دولت براي اولين بار اسكان موقت بصورت كانكس را انجام داد كه كار بسيار بزرگي انجام شد و در مقطعي كوتاه بيش از 15 هزار كانكس مستقر شد.
وي افزود: پس از اين برنامه بلافاصله بايد دوره اسكان دائم شروع مي شد كه خوشبختانه براساس گزارش هاي واصله واحدهايي كه بصورت كامل تخريب شده بود و تعداد آنها حدود 30 هزار واحد شهري و روستايي بود مراحل ساختشان آغاز شده و واحدهايي كه نيازمند تعميرات بودند و تعداد آنها نيز 60 هزار واحد بود از پيشرفت خوبي برخوردار هستند.
دكتر جهانگيري با اشاره به بهره برداري 5 هزار واحد مسكوني روستايي كه تكميل شده اظهار داشت: بقيه واحدها نيز در دست ساخت هستند كه بايد به سرعت تكميل شوند تا امسال در زمستان واحدي در روستايي نباشد كه تكميل نشده باشد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به برخي مشكلات و مسائل پيش روي ساخت واحدهاي مسكوني تصريح كرد: در اين سفر با استاندار و مسئولين استان مشكلات پيش روي بازسازي مناطق زلزله زده را بررسي و تصميمات لازم را اتخاذ خواهيم كرد.