معاون اول رییس جمهور به استان کرمانشاه سفر می‌کند

دكتر اسحاق جهانگيري در اين سفر با حضور در روستاهاي دستك عليا و شيرين آب، ضمن شركت در مراسم واگذاري واحدهاي مسكوني بازسازي شده، در جمع مردم اين مناطق سخنراني خواهد كرد.