دکتر جهانگیری انتصاب مجدد «مدودیف» به نخست وزیری روسیه را تبریک گفت

در بخشي از اين پيام عنوان شده است: اطمينان دارم كه با مساعي مشترك شاهد توسعه و تعميق هر چه بيشتر مناسبات دو كشور در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي و ارتقاي همكاري ها در صحنه هاي منطقه اي و بين المللي خواهيم بود.