ظهر امروز صورت گرفت؛
تشكيل جلسه شوراي اقتصاد به رياست دكتر جهانگيري
دكتر اسحاق جهانگيري گزارشات ارائه شده از سوي اين دو دستگاه اجرايي را خوب و مثبت ارزيابي كرد و افزود: خوشبختانه برنامه‌هاي دقيق و جامعي تدوين شده و بخصوص بانك مركزي علي رغم نقدهايي كه نسبت به عملكرد آن مطرح مي شود، جهتگيري مناسبي در كنترل تورم داشته و اميدوارم با برنامه ريزي‌هاي آتي، بتوانيم در سال 95 به نرخ تك رقمي در تورم دست پيدا كنيم.
در اين جلسه رييس كل بانك مركزي گزارشي از اهداف و اقدامات صورت گرفته در راستاي اجراي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ارائه كرد و در خصوص اهداف اصلي نظير ثبات قيمتي و مهار تورم، ايجاد ثبات پايدار در نظام مالي اقتصاد ، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقاي شفافيت و کارايي بازار ارز توضيحاتي ارائه كرد.
وزير جهاد كشاورزي هم در اين نشست به ارائه گزارشي از برنامه اقتصاد مقاومتي بخش کشاورزي و منابع طبيعي پرداخت و افزايش توليد محصولات راهبردي و ارتقاي ضريب خود اتکايي آنها، افزايش توليد داخلي نهاده هاي کشاورزي، تامين ذخاير مطمئن راهبردي، تنظيم بازار داخلي و حفاظت و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي و پايه را به عنوان اهداف اصلي اين وزارتخانه مطرح كرد.
در اين گزارش همچنين برنامه هاي اصلي اين وزارتخانه مطرح شد كه عبارتند از: افزايش کمي و کيفي توليد به ويژه در محصولات راهبردي و ارتقاي ضريب خودکفايي، افزايش توليد و ارتقاي بهره وري منابع و عوامل توليد، تأمين ذخاير مطمئن راهبردي و تنظيم بازار داخلي، توسعه صادرات محصولات کشاورزي ، گياهان دارويي، صنعتي، خوراکي ، فرآورده ها و حفاظت و بهره برداري بهينه از منابع طبيعي و پايه.
در ادامه اين نشست كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، نفت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نيز حضور داشتند، با درخواست‌هاي وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مبني بر طرح جايگزيني 17هزار اتوبوس فرسوده ديزلي درون شهري با اتوبوس‌هاي تمام گاز سوز و استفاده از تسهيلات مالي خارجي براي افزايش قرارداد «طرح نيروگاه آبي رودبار لرستان» موافقت شد.
براساس گزارش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، نوسازي ناوگان اتوبوس‌هاي درون‌شهري، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي و صوتي، صرفه جويي 4300 ميليون ليتر در مصرف نفت گاز و کاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي به ميزان حدود 4.5 ميليون تن از فوايد جايگزيني 17 هزار دستگاه اتوبوس فرسوده ديزلي است.
زمان‌بندي اجراي اين طرح 42 ماه از تاريخ تصويب است و وزارت نفت براساس بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 کل کشور مجاز است طي 8 سال و در مجموع تا سقف حدود 1.8 ميليارد دلار يا معادل ريالي آن براي اين طرح هزينه نمايد. علاوه بر اين سازمان شهرداري‌ها و دهياريها موظفند در قبال شماره‌گذاري هر دستگاه اتوبوس جديد يک دستگاه اتوبوس ديزلي بالاي 10 سال را از رده خارج نمايند.