دكتر جهانگيري عيد سعيد قربان را به دولت ها و ملت هاي مسلمان تبريك گفت
دكتر اسحاق جهانگيري در بخشي از اين پيامها اظهار اميدواري كرد در آستانه اين عيد فرخنده، بتوانيم با استعانت از ذات اقدس الهي و با بهره گيري از رهنمودهاي پيامبر اكرم(ص)،‌ صلح، آرامش، همدلي و همبستگي را در ميان كشورهاي اسلامي گسترش دهيم و آثار ناشي از جنگ، خشونت و تروريسم را از تمامي سرزمين هاي اسلامي بزداييم.