دكتر جهانگيري درگذشت دكتر ابراهيم يزدي را تسليت گفت
متن پيام دكتر اسحاق جهانگيري بدين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
خبر درگذشت دكتر ابراهيم يزدي از مبارزان انقلابي دوران ستمشاهي و وزير امور خارجه دولت موقت موجب تأثر و تألم شد. از خداوند بزرگ براي آن مرحوم غفران الهي و براي بازماندگان به ويژه خانواده محترم ايشان صبر و اجر مسألت دارم.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رئيس جمهور